Công văn 4809 Tổng cục thuế: Thuê tài sản thuộc diện sử dụng hoá đơn theo lần phát sinh

Công văn 4809 Tổng cục thuế: Thuê tài sản thuộc diện sử dụng hoá đơn theo lần phát sinh

CÁ NHÂN CHO THUÊ TÀI SẢN
THUỘC DIỆN SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN THEO LẦN PHÁT SINH

Tổng cục thuế có công văn số 4809/TCT-DNNCN ngày 20/12/2022 hướng dẫn về việc về việc cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh đối với hoạt động cho thuê tài sản.

Theo đó, Trường hợp cá nhân cho cơ quan, đơn vị sử dụng kinh phí Ngân sách Nhà nước thuê tài sản, cần có hóa đơn để giao cho bên thuê làm chứng từ thanh toán theo quy định và đã khai thuế, nộp thuế thì cơ quan thuế thực hiện cấp hóa đơn theo từng lần phát sinh theo quy định.

Chi tiết công văn số 4809/TCT-DNNCN ngày 20/12/2022:

Xem thêm tại: https://dailythuetrongdat.com/ 


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Kinh doanh chuyển khẩu hàng hoá

Kinh doanh chuyển khẩu hàng hoá