Chuyển kỳ kê khai thuế GTGT, TNCN NĐ126 và TT80

Chuyển kỳ kê khai thuế giá trị gia tăng và thu nhập cá nhân theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP và Thông tư số 80/2021/TT-BTC

CHUYỂN ĐỔI KỲ TÍNH THUẾ GTGT VÀ TNCN

1./ Xác định kỳ khai thuế GTGT và TNCN

Thuế GTGT và TNCN là loại khai theo tháng, trừ các trường hợp được lựa chọn khai theo quý gồm:

- DN mới thành lập: Khai theo quý cho đến khi hoạt động đủ 12 tháng. Năm dương lịch liền kề tiếp theo xác định lại.

- Doanh nghiệp có doanh thu năm trước liền kề (trên các tờ khai GTGT năm dương lịch trước) từ 50 tỷ trở xuống

(Điều 8, Điều 9 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP)

2./ Chuyển đổi kỳ kê khai thuế GTGT và TNCN

- Nếu năm trước khai theo quý, năm nay thuộc diện khai theo tháng: Thực hiện khai theo tháng

- Nếu năm trước khai theo tháng, năm nay đủ điều kiện khai theo quý thì:

+ Có thể lựa chọn tiếp tục khai theo tháng

+ Hoặc chuyển sang khai theo quý nhưng phải nộp "Văn bản đề nghị thay đổi kỳ tính thuế từ tháng sang quý", mẫu 01/ĐK-TĐKTT

Thời hạn nộp tờ đăng ký: Chậm nhất ngày 31/01 năm chuyển đổi 

Tải mẫu 01/ĐK-TĐKTT tại đây

- Nếu thuộc diện khai theo tháng nhưng đã nộp tờ khai theo quý thì:

+ Không phải nộp lại tờ khai các tháng đó, nhưng phải nộp Bản xác định số tiền thuế phải nộp theo tháng tăng thêm so với số đã kê khai theo quý mẫu 02-XĐ-PNTT

+ Đồng thời thực hiện kê khai theo tháng kể từ tháng tiếp theo

Tải mẫu 02-XĐ-PNTT tại đây

(Điều 9 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP; Thông tư 80/2021/TT-BTC)

Xem thêm tại: https://dailythuetrongdat.com/ 


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Báo cáo vay nước ngoài dưới dạng nhập khẩu hàng trả chậm

Báo cáo vay nước ngoài dưới dạng nhập khẩu hàng trả chậm