Chiết khấu LC là một hình thức vay có bảo đảm

Chiết khấu LC là gì? Chiết khấu LC (chiết khấu chứng từ LC) là một khoản tiền vay của ngân hàng được bảo đảm bằng dòng tiền tương lai sẽ có từ LC.

CHIẾT KHẤU LC LÀ GÌ?

Chiết khấu LC là hình thức ngân hàng căn cứ vào LC để thanh toán trước cho người xuất khẩu (số tiền thường thấp hơn số tiền nhà xuất khẩu sẽ nhận được từ LC), người xuất khẩu chịu chi phí lãi vay tương đương vay ngắn hạn. Đây là một hình thức cho vay được bảo đảm bằng số tiền sẽ nhận được tương đương giá trị LC xuất khẩu.

Bộ chứng từ dùng để chiết khấu LC là bộ chứng từ hợp lệ, được trình cho ngân hàng nơi người xuất khẩu uỷ quyền để người xuất khẩu nhận được tiền trước thay vì phải đợi tiền về từ ngân hàng nơi nhập khẩu.

Các hình thức chiết khấu LC:

- Chiết khấu truy đòi: Là khoản ngân hàng cho người nhập khẩu vay được bảo đảm bằng LC nhập khẩu. Khi tiền về, khoản tiền đó được chi trả cho khoản vay đã vay, đồng thời người vay phải trả lãi

- Chiết khấu miễn truy đòi: Ngân hàng mua đứt LC nhập khẩu (với giá thấp hơn), phần chênh được hiểu là chi phí lãi vay mà người nhập khẩu phải chịu. Rủi ro thu được hay không thu được tiền sẽ do ngân hàng chịu.

Xem thêm tại: https://dailythuetrongdat.com/


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Một số quy định về thuế đối với hoạt động kinh doanh vàng

Một số quy định về thuế đối với hoạt động kinh doanh vàng