[CHIA SẺ] File tự tính lịch trả nợ

Cách tự tính số tổng thời gian trả nợ, tổng số tiền phải trả mỗi tháng, tổng lãi vay phải trả cho đến khi hết nợ.

CHIA SẺ FILE TỰ TÍNH LỊCH TRẢ NỢ

1. Trả đều cả gốc và lãi hàng tháng

Vay 500 triệu, mỗi tháng trả 10 triệu (sau khi trừ lãi thì số tiền còn lại trừ vào gốc)

=> File tính ra: Tổng thời gian phải trả nợ, tổng tiền lãi phải trả cho đến khi hết nợ

Tải file tính tại đây

2. Trả đều gốc hàng tháng, lãi trả riêng

Vay 500 triệu trong 60 tháng, mỗi tháng trả đều gốc là 8.333.333 đồng, lãi trả riêng

=> File tính ra: Tổng số tiền phải trả mỗi tháng, tổng tiền lãi phải trả cho đến khi hết nợ

Tải file tính tại đây


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Thuế TNCN đối với thu nhập từ tiếp thị liên kết với sàn TMĐT

Thuế TNCN đối với thu nhập từ tiếp thị liên kết với sàn TMĐT