Chi trang phục, đồng phục cho nhân viên

CHI TRANG PHỤC CHO NHÂN VIÊN

1./ Trang phục bao gồm những thứ gì

Trang phục hay y phục là những đồ để mặc như quần, áo, váy,... để đội như mũ, nón, khăn,... và để đi như giày, dép, ủng,... Ngoài ra, trang phục còn có thể thêm thắt lưng, găng tay, đồ trang sức,... (nguồn: Wikipedia)

Hiện chưa có quy định rõ ràng về trang phục. Bộ y tế có ban hành thông tư số 45/2015/TT-BYT nhưng chỉ áp dụng trong lĩnh vực y tế, thanh tra chính phủ ban hành thông tư số 03/2016/TT-TTCP nhưng chỉ áp dụng trong việc tiếp công dân.

Như vậy: Trang phục có thể hiểu theo nghĩa rộng bao gồm giày dép, mũ nón, thắt lưng.....

2./ Chi trang phục bằng hiện vật

Theo quy định tại thông tư số 96/2015/TT-BTC về các khoản chi không được trừ (không hợp lệ):

Phần chi trang phục bằng hiện vật cho người lao động không có hóa đơn, chứng từ

Như vậy, để được tính chi phí trang phục cho nhân viên thì cần có:

- Hoá đơn mua trang phục, chứng từ thanh toán

- Ký nhận cấp phát trang phục cho nhân viên

- Chi trang phục bằng hiện vật cho nhân viên không bị khống chế về giá trị

3./ Chi trang phục bằng tiền cho nhân viên

Cũng theo quy định tại thông tư số 96/2015/TT-BTC:

Phần chi trang phục bằng tiền cho người lao động vượt quá 05 (năm) triệu đồng/người/năm.

Trường hợp doanh nghiệp có chi trang phục cả bằng tiền và hiện vật cho người lao động để được tính vào chi phí được trừ thì mức chi tối đa đối với chi bằng tiền không vượt quá 05 (năm) triệu đồng/người/năm, bằng hiện vật phải có hóa đơn, chứng từ.

Theo thông tư số 111/2013/TT-BTC về thu nhập chịu thuế TNCN:

Phần khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại, trang phục,... cao hơn mức quy định hiện hành của Nhà nước

Như vậy, đối với khoản chi trang phục bằng tiền chi trực tiếp cho nhân viên

- Chứng từ gồm có: Phiếu chi. Để chặt chẽ nên đưa cụ thể mức chi vào quy chế Công ty

- Mức chi tối đa: 5.000.000 VNĐ/người/năm.

- Nếu chi cả bằng hiện vật cả bằng tiền thì phần chi bằng tiền vượt 5.000.000 VNĐ/người/năm bị gạt khỏi chi phí tính thuế.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết!

Xem thêm bài viết tại: https://dailythuetrongdat.com/


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Một số quy định về thuế đối với hoạt động kinh doanh vàng

Một số quy định về thuế đối với hoạt động kinh doanh vàng