Chi phí tài trợ y tế theo thông tư số 78/2014/TT-BTC

Chi phí tài trợ cho bệnh viện, cơ sở y tế có được tính vào chi phí của doanh nghiệp không? Hồ sơ tài trợ y tế, bệnh viện theo thông tư 78/2014/TT-BTC. Mẫu 04/TNDN theo thông tư 78/2014/TT-BTC

CHI TÀI TRỢ CHO Y TẾ

Theo quy định tại khoản 2, điều 6 thông tư số 78/2014/TT-BTC sửa đổi tại điều 4 thông tư số 96/2015/TT-BTC quy định về khoản tài trợ cho y tế như sau:

"2.23. Chi tài trợ cho y tế không đúng đối tượng quy định tại tiết a điểm này hoặc không có hồ sơ xác định khoản tài trợ nêu tại tiết b dưới đây:

a) Tài trợ cho y tế gồm: tài trợ cho các cơ sở y tế được thành lập theo quy định pháp luật về y tế mà khoản tài trợ này không phải là để góp vốn, mua cổ phần trong các bệnh viện, trung tâm y tế đó; tài trợ thiết bị y tế, dụng cụ y tế, thuốc chữa bệnh; tài trợ cho các hoạt động thường xuyên của bệnh viện, trung tâm y tế; chi tài trợ bằng tiền cho người bị bệnh thông qua một cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo quy định của pháp luật.

b) Hồ sơ xác định khoản tài trợ cho y tế gồm: Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện doanh nghiệp là nhà tài trợ, đại diện của đơn vị nhận tài trợ (hoặc cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ) theo mẫu số 04/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC kèm theo hoá đơn, chứng từ mua hàng hoá (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền)."

Như vậy, bộ hồ sơ tài trợ cho bệnh viện, cơ sở y tế gồm:

- Biên bản tài trợ theo mẫu 04/TNDN ban hành kèm TT78/2014/TT-BTC (tải tại đây)

- Chứng từ chuyển tiền (nếu chuyển khoản) hoặc phiếu thu của bệnh viện (nếu tài trợ bằng tiền mặt) đối với hình thức tài trợ bằng tiền

- Hoá đơn và hồ sơ mua hàng (nếu tài trợ bằng hiện vật).

Xem thêm tại: https://dailythuetrongdat.com/


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Thuế TNCN đối với thu nhập từ tiếp thị liên kết với sàn TMĐT

Thuế TNCN đối với thu nhập từ tiếp thị liên kết với sàn TMĐT