CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH THUẾ THÁNG 9/2023

Cập nhật chính sách thuế tháng 9/2023

CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH THUẾ THÁNG 9/2023


A. Về Thuế Giá trị gia tăng:

1. Về hoàn thuế GTGT 

Tổng cục Thuế có công văn số 3928/TCT-CS ngày 05/09/2023 về việc thuế GTGT, cụ thể:

“Căn cứ các quy định nêu trên và căn cứ Hiệp định các chuyến bay giữa và qua lãnh thổ hai nước giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất, trường hợp Văn phòng bán vé của Hãng hàng không Emirates nếu thực hiện và đáp ứng các điều kiện áp dụng theo phương pháp khấu trừ thuế theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Luật thuế GTGT số 31/2012/QH13 ngày 19/6/2013 thì được áp dụng phương pháp khấu trừ theo quy định. Trường hợp xác định Văn phòng bán vé Emirates có doanh thu từ dịch vụ vận tải quốc tế có số thuế GTGT đầu vào phục vụ trực tiếp cho dịch vụ vận tải quốc tế và đáp ứng các điều kiện về khấu trừ, hoàn thuế GTGT thì được hoàn thuế theo quy định.”

Nội dung chi tiết công văn số 3928/TCT-CS ngày 05/09/2023 của Tổng cục Thuế được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn.

B. Về thuế TNDN

Tổng cục Thuế có công văn số 3973/TCT-CS ngày 08/09/2023 về việc ưu đãi thuế TNDN đối với Ngân hàng Hợp tác xã: 

“Căn cứ quy định nêu trên, Ngân hàng Hợp tác xã hoạt động theo đúng Giấy phép do Ngân hàng Nhà nước đã cấp và đáp ứng các điều kiện về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp thì áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định nêu trên.”

Nội dung chi tiết công văn số 3973/TCT-CS ngày 08/09/2023 của Tổng cục Thuế được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn.

C. Về thuế TNCN:

Tổng cục Thuế có công văn số 3939/TCT-DNNCN ngày 06/09/2023 về chính sách thuế TNCN: 

“Trường hợp Công ty chi trả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công, các khoản hỗ trợ tài chính cho người lao động sau khi đã chấm dứt hợp đồng lao động, Tổng cục Thuế đã có công văn số 3257/TCT-DNNCN ngày 23/8/2018, công văn số 51/TCT-DNNCN ngày 07/01/2021 hướng dẫn cụ thể đối với khoản thu nhập này.”

Nội dung chi tiết Công văn số 3939/TCT-DNNCN ngày 06/09/2023 của Tổng cục Thuế được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn

D. Vấn đề khác có liên quan: 

Tổng cục Thuế có công văn số 3699/TCT-TVQT ngày 21/8/2023 về việc hướng dẫn biên lai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và biên lai thuế:

“Căn cứ các quy định nêu trên,  Tổng cục Thuế vẫn đang cấp biên lai thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (CTT09B) cho Cục Thuế các tỉnh, thành phố để thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, kho ấn chỉ Tổng cục Thuế và kho ấn chỉ tại Văn phòng Đại diện Tổng cục Thuế tại TP. Hồ Chí Minh không còn tồn biên lai thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (CTT09B) để cấp cho các Cục Thuế. Do đó, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

1. Trường hợp tiếp tục sử dụng cho đến hết:

Nếu tại kho Cục Thuế (bao gồm Chi cục Thuế) còn tồn biên lai thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (CTT09B) đủ sử dụng đến hết năm 2023 thì Cục Thuế sử dụng cho đến hết. Sau khi sử dụng hết Biên lai thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (CTT09B), Cục Thuế tự in, khải tạo và phát hành biên lai thuế Mẫu CTT50 Phụ lục I.C ban hành kèm theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 theo hình thức đặt in, tự in, điện tử để thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân.

2. Trường hợp điều chuyển: Cục thuế có số lượng biên lai CTT09B còn tồn mà dự báo có thể sử dụng đến 30/6/2024 thì thuộc trường hợp điều chuyển cho Cục Thuế khác theo dự kiến của Tổng cục Thuế;

(Danh sách Cục Thuế điều chuyển theo biểu đính kèm).

3. Trường hợp nhận điều chuyển: Cục Thuế có nhu cầu nhận biên lai CTT09B, do trong kho Cục Thuế đã hết hoặc không đủ số lượng để đáp ứng nhu cầu sử dụng đến hết năm 2023 và chưa kịp đặt in, tự in, hoặc khởi tạo biên lai thuế CTT50 theo quy định tại Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021.

Việc điều chuyển biên lai CTT09B được thực hiện theo Quy trình quản lý ấn chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 2262/QĐ-TCT ngày 30/12/2020 của Tổng cục Thuế và công văn số 1678/TCT-TVQT ngày 11/5/2023 của Tổng cục Thuế về việc cấp phát biên lai cho Cục Thuế các tỉnh phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào) và điều chuyển ấn chỉ giữa các Cục Thuế.

4. Kinh phí in biên lai CTT50: Cục Thuế căn cứ nhu cầu thực tế cần sử dụng biên lai thuế CTT50, gửi Tổng cục Thuế để xem xét theo quy định.

5. Đối với biên lai thuế CTT50 do Tổng cục Thuế đặt in theo quy định tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính còn tồn tại kho cơ quan thuế các cấp đã hết giá trị sử dụng, đề nghị Cục Thuế thực hiện thanh hủy theo quy định tại Quy trình quản lý ấn chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 2262/QĐ-TCT ngày 30/12/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.”

Nội dung chi tiết Công văn số 3699/TCT-TVQT ngày 21/8/2023 của Tổng cục Thuế được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn

Nguồn: Cục thuế TP. Hà Nội


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Thuế TNCN đối với thu nhập từ tiếp thị liên kết với sàn TMĐT

Thuế TNCN đối với thu nhập từ tiếp thị liên kết với sàn TMĐT