Cập nhật chính sách thuế tháng 12/2023

Cập nhật chính sách thuế tháng 12/2023

CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH THUẾ THÁNG 12/2023

A. Về chính sách thuế nổi bật:

1. Nghị định số 82/2023/NĐ-CP ngày 28/11/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí.

Nội dung chi tiết công văn được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn 

2. Công điện số 1284/CĐ-TTg ngày 01/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.

Nội dung chi tiết công văn được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn 

B. Về Thuế Giá trị gia tăng:

1. Về thuế suất thuế GTGT 

Tổng cục Thuế có công văn số 5685/TCT-KK ngày 14/12/2023 gửi Cục thuế TP Hồ Chí Minh về việc tiếp nhận hồ sơ khai thuế, hoàn thuế GTGT đối với dự án tìm kiếm, thăm dò và phát triển mỏ dầu khí.

Nội dung chi tiết công văn được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn 

C. Về Thuế TNDN

1. Về ưu đãi kê khai, nộp thuế nhà thầu nước ngoài: 

Tổng cục Thuế có công văn số 5498/TCT-KK ngày 06/12/2023 gửi Cục thuế tỉnh Đồng Nai về việc kê khai, nộp thuế nhà thầu nước ngoài.

Nội dung chi tiết công văn được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn 

2. Về việc miễn tiền chậm nộp:

Tổng cục Thuế có công văn số 5477/TCT-QLN ngày 06/12/2023 gửi Cục thuế TP Hà Nội về việc miễn tiền chậm nộp của Khách sạn Việt Linh. 

Nội dung chi tiết công văn số  ngày của Tổng cục Thuế được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn 

3. Về chính sách thuế:

Tổng cục thuế có công văn số 5568/TCT-CS ngày 11/12/2023 gửi Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam về chính sách thuế

Nội dung chi tiết công văn được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn 

2. Về việc chính sách thuế:

Công văn số 5708/TCT-CS ngày 14/12/2023 của Tổng cục Thuế gửi Cục thuế tỉnh Kiên Giang, Cục thuế tỉnh Thái Nguyên về việc chính sách thuế đối với trường hợp cơ sở khám chữa bệnh thực hiện việc khám chữa bệnh cho bệnh nhân có bảo hiểm y tế. 

 Nội dung chi tiết công văn được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn 

D. Vấn đề khác có liên quan: 

1. Về thu LPTB phương tiện

Tổng cục Thuế có công văn số 5178/TCT-KK ngày 20/11/2023 gửi Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc vướng mắc thu lệ phí trước bạ phương tiện. 

Nội dung chi tiết công văn được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn 

2. Về việc tiền thuê đất:

Tổng cục Thuế có công văn số 5242/TCT-CS ngày 23/11/2023 gửi Cục thuế tỉnh Gia Lai về việc tiền thuê đất.

Nội dung chi tiết công văn được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn 

3. Về việc kê khai thuế đối với hoạt động cho thuê BĐS của hộ kinh doanh

Tổng cục Thuế có công văn số 5329/TCT-DNNCN ngày 29/11/2023 gửi Cục thuế tỉnh Hải Dương về việc kê khai thuế đối với hoạt động cho thuê bất động sản của hộ kinh doanh.

Nội dung chi tiết công văn được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn 

4. Về việc tiền thuê đất:

Tổng cục Thuế có công văn số 5417/TCT-QLN ngày 04/12/2023 gửi Cục thuế tỉnh Cần Thơ về việc tiền thuê đất.

Nội dung chi tiết công văn được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn 

5. Về việc hủy xóa nợ

Tổng cục Thuế có công văn số 5683/TCT-QLN ngày 14/12/2023 gửi Cục thuế tỉnh Thanh Hóa về việc hủy xóa nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14. 

 Nội dung chi tiết công văn được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn 

Nguồn: Cục thuế thành phố Hà Nội


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Một số quy định về thuế đối với hoạt động kinh doanh vàng

Một số quy định về thuế đối với hoạt động kinh doanh vàng