Cập nhật chính sách thuế tháng 11/2020

Một số nội dung nổi bật:

- TSCĐ ngừng hoạt động dưới 9 tháng do ảnh hưởng của Covid 19 được xác định là do thời vụ, chi phí khấu hao được khấu trừ

- Người nước ngoài có năm tính thuế đầu tiên từ T7/2019 đến T6/2020 thì từ T1 - T6/2020 được giảm trừ gia cảnh theo mức mới

CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH THUẾ THÁNG 11/2020

A/ Về Thuế giá trị gia tăng:

1. Chính sách thuế đối với chương trình hỗ trợ thuốc điều trị.

Tổng cục Thuế có công văn số 4517TCT- CS ngày 23/10/2020 hướng dẫn Công ty cổ phần Dược liệu Trung ương 2 về chính sách thuế.

Theo đó, trường hợp Công ty cổ phần dược liệu trung ương 2 và Phytopharma và Zuellig VN có tham gia vào triển khai chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để điều trị cho bệnh nhân không thuộc khoản viện trợ Phi chính phủ nước ngoài theo Thông tư số 31/2018/TT-BYT ngày 30/10/2018 của Bộ Y tế. Các lô thuốc nhập khẩu và phân phối theo Chương trình không phải là hàng biếu, tặng cho Zuellig VN và Phytopharma, không phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Zuellig VN và Phytopharma chỉ đóng vai trò trung gian hỗ trợ thực hiện Chương trình. Zuellig VN và Phytopharma không thu tiền và không thu được lợi ích kinh tế nào. Công ty thực hiện chương trình tài trợ thuốc theo đúng quy định của pháp luật về y tế thì:

- Về khấu trừ thuế GTGT: Thuế GTGT đầu vào của thuốc nhập khẩu theo Chương trình nêu trên không đủ điều kiện để kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định tại khoản 5 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính.

- Về hóa đơn, chứng từ lưu thông hàng hóa trên thị trường:
Trường hợp Zuellig VN và Phytopharma cần có hóa đơn để lưu thông hàng hóa tới người bệnh thì Zuellig VN và Phytopharma lập hóa đơn GTGT trên hóa đơn ghi rõ “Thuốc tài trợ, không thu tiền”, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ.

- Về thuế TNDN: Công ty không phải khai thuế TNDN đối với hoạt động nêu trên nếu không nhận được bất cứ khoản thu nhập và lợi ích kinh tế nào liên quan đến việc thực hiện chương trình tài trợ này.

B/ Về Thuế Thu nhập doanh nghiệp:

1. Quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.  

Ngày 5/11/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 132/2020/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. 

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 20/12/2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế TNDN năm 2020. Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/2/2017 và Nghị định số 68/2020/NĐ-CP ngày 24/6/2020 của Chính phủ hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành. 

2. Về chi phí được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp.

Ngày 09/10/2020, Bộ Tài chính ban hành công văn số 12452/BTC-TCT hướng dẫn  Công ty TNHH công nghiệp Nishina Việt Nam về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo đó, do ảnh hưởng của dịch covid-19 dẫn tới nhu cầu thị trường sụt giảm, doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm dừng hoạt động một số tài sản cố định dưới 9 tháng trong kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020, sau đó tài sản cố định tiếp tục đưa vào phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì thuộc trường hợp tạm thời dừng do sản xuất theo mùa vụ quy định tại điểm 2.2 khoản 2 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

C/ Về Thuế thu nhập cá nhân:

1. Chính sách giảm trừ gia cảnh cho người nước ngoài:

Tổng cục Thuế có công văn số 4590/TCT-DNNCN ngày 28/10/2020 hướng dẫn Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về chính sách giảm trừ gia cảnh cho người nước ngoài.

Theo đó, trường hợp cá nhân người nộp thuế là chuyên gia người nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam là cá nhân cư trú khi quyết toán thuế năm đầu tiên (từ tháng 07/2019 đến tháng 06/2020) thì thời gian từ tháng 07/2019 đến tháng 12/2019 áp dụng mức gia cảnh 9trđ/tháng (cho bản thân) và 3.6trđ/tháng (người phụ thuộc), từ tháng 01/2020 đến tháng 06/2020 thì áp dụng mức mới là 11trđ/tháng (cho bản thân) và 4.4trđ/tháng (người phụ thuộc).

D/. Về Hóa đơn

1. Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ:

- Ngày 19/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2022, khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Nghị định này trước ngày 01 tháng 7 năm 2022.

Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ tiếp tục có hiệu lực thi hành đến ngày 30 tháng 6 năm 2022.

- Ngày 30/10/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 88/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 26 Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2020.

- Ngày 16/11/2020, Tổng cục Thuế ban hành công văn số 4868/TCT-CS hướng dẫn Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về một số nội dung Nghị định số 123/2020/NND-CP quy định về hóa đơn chứng từ.

Nội dung chi tiết công văn số 4868/TCT-CS đã được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn . 

2.Về hóa đơn điện tử:

Ngày 21/10/2020, Tổng cục Thuế có công văn số 4435/TCT-CS hướng dẫn Cục Thuế TP Hà Nội về hóa đơn điện tử.

Theo đó:

Về đối tượng mua hóa đơn của Cơ quan thuế: Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 11 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính thì một số trường hợp bắt buộc phải mua hóa đơn của cơ quan thuế trong đó có tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp theo tỷ lệ % nhhaan với doanh thu thuộc đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế.

Trường hợp tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp theo tỷ lệ % nhân với doanh thu đáp ứng điều kiện áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP thì áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 của Chính phủ.

Về việc tiếp nhận thông báo phát hành hóa đơn của người nộp thuế đang bị Cơ uqna thuế cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng thì thực hiện theo Điều 13 Thông tư 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

E/ Về Quản lý thuế:

1. Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn:

- Ngày 19/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và một số thủ tục xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

Nghị định này không áp dụng đối với vi phạm hành chính về phí, lệ phí; vi phạm hành chính về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do cơ quan hải quan quản lý thu và vi phạm quy định về thủ tục đăng ký thuế, vi phạm quy định về thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh, thông báo tiếp tục hoạt động kinh doanh trước thời hạn với cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan đăng ký hợp tác xã của các tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 12 năm 2020.

Người nộp thuế áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật này trước ngày 01 tháng 7 năm 2022 nếu vi phạm quy định về hóa đơn điện tử thì bị xử phạt theo quy định tại Nghị định này.

- Ngày 12/11/2020 Tổng cục Thuế ban hành công văn số 4818/TCT-PC hướng dẫn Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về một số điểm mới trong xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn và triển khai Nghị định số 125/2020/NĐ-CP.

Nội dung chi tiết công văn số 4818/TCT-CS đã được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn . 

2. Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14:

Ngày 19/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019.

Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế áp dụng đối với việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước, trừ nội dung quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, áp dụng hoá đơn, chứng từ, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế và hoá đơn, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5/12/2020.

3. Kê khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh.

Tổng cục Thuế có công văn số 4601/TCT-KK ngày 29/10/2020 hướng dẫn Công ty TNHH May Chợ Lớn về việc kê khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh.

Theo đó, Trường hợp Công ty là nhà thầu chính có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh ký hợp đồng thi công xây dựng công trình tại tỉnh Long An và đã xuất hóa đơn GTGT cho chủ đầu tư đối với toàn bộ giá trị thi công theo hợp đồng thì Công ty TNHH May Chợ Lớn phải khai và nộp thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng vãng lai này tại tỉnh Long An theo quy định đối với toàn bộ giá trị công trình bàn giao chưa có thuế GTGT ký với chủ đầu tư. Số thuế đã nộp (theo chứng từ nộp tiền thuế) được trừ vào số thuế GTGT phải nộp theo tờ khai thuế GTGT của người nộp thuế tại trụ sở chính.

F/ Vấn đề khác có liên quan:

1. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại 

Ngày 19/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 124/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại.

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam; cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam trong việc khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2020.

2. Về việc giao quyền xử phạt VPHC:

Ngày 10/11/2020, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định số 5016/QĐ-GQXP về giao quyền xử phạt vi phạm hành chính.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký (10/11/2020) 

3. Quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp

Ngày 15/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 122/2020/NND-CP quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp.

Nghị định này quy định về cơ chế phối hợp, liên thông giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong giải quyết thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn.

Sau khi thành lập, trường hợp thay đổi các thông tin có liên quan, doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện thực hiện đăng ký hoặc thông báo thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ quan thuế theo quy định của pháp luật.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2020.

Nguồn: Cục thuế TP Hà Nội


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Thuế TNCN đối với thu nhập từ tiếp thị liên kết với sàn TMĐT

Thuế TNCN đối với thu nhập từ tiếp thị liên kết với sàn TMĐT