Cập nhật chính sách thuế tháng 01/2024

Cập nhật chính sách thuế tháng 01/2024

CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH THUẾ THÁNG 01/2024

I.  Về chính sách thuế nổi bật:

1. Nghị định số 94/2023/NĐ-CP ngày 28/12/2023  của Chính phủ về việc quy định chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị quyết số 110/2023/QH15 ngày 29/11/2023 của Quốc hội. 

Nội dung chi tiết công văn được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn 

2. Nghị định số 90/2023/NĐ-CP  ngày 13/12/2023 của Chính phủ về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ.        

Nội dung chi tiết công văn được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn

II.  Về Thuế GTGT:

1. Về kê khai chứng từ nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu bị sót 

Tổng cục Thuế có công văn số 5847/TCT-KK ngày 21/12/2023 gửi Cục thuế Tỉnh Thừa Thiên Huế về việc vướng mắc kê khai chứng từ nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu bị sót.

2. Về khai bổ sung tăng số thuế GTGT đề nghị hoàn đối với dự án đầu tư

Tổng cục Thuế có công văn số 15/TCT-KK ngày 3/1/2024 gửi Cục Thuế tỉnh Đắk Nông về khai bổ sung tăng số thuế GTGT đề nghị hoàn đối với dự án đầu tư. 

3. Về kê khai, hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư khác tỉnh, thành phố với trụ sở chính

Tổng cục Thuế có công văn số 16/TCT-KK ngày 3/1/2024 gửi Công ty Cổ phần Airtech Thế Long về kê khai, hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư khác tỉnh, thành phố với trụ sở chính

4. Về chính sách thuế

Tổng cục Thuế có công văn số 296/TCT-CS ngày 24/1/2024 gửi Công ty TNHH TM DV Wesmartcorp về chính sách thuế

Nội dung chi tiết các công văn được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn 

III.  Về Thuế TNDN

1. Về việc chính sách thuế

Tổng cục Thuế có công văn số 243/TCT-CS ngày 18/01/2024 gửi Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế về chính sách thuế TNDN đối với đơn vị sự nghiệp. 

Nội dung chi tiết công văn được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn 

IV. Về thuế TNCN

1. Về việc vướng mắc về xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân không kê khai quyết toán thuế TNCN:

Tổng cục Thuế có công văn số 5852/TCT-PC ngày 21/12/2023 gửi Cục Thuế thành phố Hải Phòng về việc vướng mắc về xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân không kê khai quyết toán thuế TNCN. 

 Nội dung chi tiết công văn được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn

V.  Quản lý nợ:

1. Về việc khoanh tiền thuế nợ

Tổng cục Thuế có công văn số 140/TCT-QLN ngày 11/1/2024 gửi Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc khoanh tiền thuế nợ. 

2. Về việc không tính tiền chậm nộp

Tổng cục Thuế có công văn số 269/TCT-QLN ngày 22/01/2024 gửi Công ty TNHH Tân Trường Phát  về việc không tính tiền chậm nộp

Nội dung chi tiết các công văn được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn 

VI.  Quản lý đất

1. Về việc giải đáp chính sách tiền thuê đất

Tổng cục Thuế có công văn số 236/TCT-CS ngày 18/01/2024 gửi Cục Thuế tỉnh Trà Vinh  về việc giải đáp chính sách tiền thuê đất

Nội dung chi tiết các công văn được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn 

VII.  Hóa đơn:

1. Về việc giải đáp chính sách tiền thuê đất

Tổng cục Thuế có công văn số 6006/TCT-CS ngày 29/12/2023 gửi Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc giải đáp chính sách tiền thuê đất. 

Nội dung chi tiết các công văn được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn 

Nguồn: Cục thuế thành phố Hà Nội


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Một số quy định về thuế đối với hoạt động kinh doanh vàng

Một số quy định về thuế đối với hoạt động kinh doanh vàng