Cam kết 23 qua các thời kỳ

Mẫu cam kết 23 về việc cá nhân có tổng thu nhập trong năm ước tính dưới mức phải nộp thuế TNCN và đề nghị tổ chức chi trả tạm thời chưa khấu trừ tại nguồn qua các thời kỳ có sự thay đổi...

CAM KẾT 23 QUA CÁC THỜI KỲ

Cam kết thu nhập chưa đến mức chịu thuế thu nhập cá nhân làm căn cứ để doanh nghiệp chưa khấu trừ thuế của cá nhân ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng đã thay đổi qua các thời kỳ như sau:

1./ Theo thông tư 62/2009/TT-BTC

2./ Theo thông tư 28/2011/TT-BTC

3./ Theo thông tư 156/2013/TT-BTC

4./ Theo thông tư 92/2015/TT-BTC (đổi thành cam kết 02/CK-TNCN)

Tải trọn bộ cam kết từ cũ tới mới tại đây

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Quy định về hoàn thuế nộp thừa NSNN | Thuế & Kế toán

Quy định về hoàn thuế nộp thừa NSNN. Khi nào được hoàn số thuế nộp thừa ngân sách nhà nước?