Cam kết 23 qua các thời kỳ

Mẫu cam kết 23 về việc cá nhân có tổng thu nhập trong năm ước tính dưới mức phải nộp thuế TNCN và đề nghị tổ chức chi trả tạm thời chưa khấu trừ tại nguồn qua các thời kỳ có sự thay đổi...

CAM KẾT 23 QUA CÁC THỜI KỲ

Cam kết thu nhập chưa đến mức chịu thuế thu nhập cá nhân làm căn cứ để doanh nghiệp chưa khấu trừ thuế của cá nhân ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng đã thay đổi qua các thời kỳ như sau:

1./ Theo thông tư 62/2009/TT-BTC

2./ Theo thông tư 28/2011/TT-BTC

3./ Theo thông tư 156/2013/TT-BTC

4./ Theo thông tư 92/2015/TT-BTC (đổi thành cam kết 02/CK-TNCN)

Tải trọn bộ cam kết từ cũ tới mới tại đây


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Khai thuế thu nhập cá nhân khi chia cổ tức, lợi nhuận

Khai thuế thu nhập cá nhân khi chia cổ tức, lợi nhuận