Các phương pháp tính thuế đối với Hộ kinh doanh theo TT40/2021/TT-BTC

Các phương pháp tính thuế đối với Hộ kinh doanh theo TT40/2021/TT-BTC

CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH

Thông tư 40/2021/TT-BTC hướng dẫn về phương pháp tính thuế đối với hộ kinh doanh (HKD).

1. Phương pháp kê khai

- Áp dụng cho: HKD quy mô lớn hoặc HKD quy mô nhỏ tự nguyện áp dụng pp này

- Hình thức: Kê khai theo tháng hoặc quý

- Phải thực hiện chế độ hoá đơn chứng từ: Xuất hoá đơn khi bán hàng, lập phiếu thu chi nhập xuất, hồ sơ lương, sổ sách kế toán....

(Điều 5 Thông tư số 40/2021/TT-BTC)

2. Phương pháp tính thuế theo lần phát sinh

- Áp dụng cho HKD không thường xuyên và không có địa điểm kinh doanh cố định

- Hình thức: Phát sinh doanh thu thì kê khai thuế trong vòng 10 ngày, lần nào kê khai lần đó

- Phải lưu giữ: Hoá đơn (bao gồm hoá đơn đầu ra đầu vào), chứng từ, hợp đồng, hồ sơ chứng minh nguồn gốc hàng hoá dịch vụ

(Điều 6 Thông tư số 40/2021/TT-BTC)

3. Phương pháp tính thuế khoán

- Áp dụng đối với: HKD không thuộc PP kê khai và không thuộc PP tính thuế theo lần phát sinh

- Phương pháp tính thuế:

+ Nếu hộ khoán không sử dụng hoá đơn: Nộp thuế theo ấn định và thông báo của cơ quan thuế

+ Nếu hộ khoán có sử dụng hoá đơn:

>> Phần thuế khoán vẫn nộp theo ấn định và thông báo của CQT

>> Phần xuất hoá đơn: Kê khai theo lần phát sinh (PP số 2), xuất hoá đơn lần nào kê khai lần đó trong vòng 10 ngày

(Điều 7 Thông tư số 40/2021/TT-BTC)

4. Phương pháp tính thuế đối với trường hợp đặc thù

- Cá nhân cho thuê tài sản (không bao gồm dịch vụ lưu trú)

+ Khai thuế theo lần phát sinh (kỳ thanh toán) hoặc theo năm dương lịch

+ Nếu trả tiền thuê cho nhiều năm thì khai thuế 1 lần cho toàn bộ số tiền thuê nhận được. Nếu đã khai thuế sau đó có thay đổi hợp đồng thì thực hiện khai điều chỉnh

- Đại lý bán đúng giá, bảo hiểm, bán hàng đa cấp

+ Doanh nghiệp có trách nhiệm kê khai và nộp thuế thay đại lý (HKD)

+ Nếu doanh nghiệp chưa khai thay do ước tính doanh thu HKD dưới mức chịu thuế nhưng cuối năm doanh thu đến mức chịu thuế thì cá nhân tự khai thuế

(Điều 9 Thông tư số 40/2021/TT-BTC)

Xem thêm tại: https://dailythuetrongdat.com/ 


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Thuế TNCN đối với thu nhập từ tiếp thị liên kết với sàn TMĐT

Thuế TNCN đối với thu nhập từ tiếp thị liên kết với sàn TMĐT