BHXH tỉnh Bắc Ninh thông báo thủ tục chốt sổ bảo hiểm

Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh thông báo: Kể từ ngày 01/10/2020 các đơn vị SDLĐ khi thực hiện xác nhận quá trình tham gia BHXH ( Chốt sổ) để trả cho người lao động thi không phải gửi sổ BHXH lên cơ quan BHXH như trước đây

Toàn văn thông báo quy trình chốt sổ bảo hiểm của BHXH tỉnh Bắc Ninh:

THÔNG BÁO ĐẾN CÁC ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG (SDLĐ)

- Căn cứ vào khoản 5, điều 21, Luật bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2014.

- Căn cứ vào QĐ 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam.

- Căn cứ vào quy trình tiếp nhận Hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nan lao đông – bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN) số 580/QĐ-BHXH ngày 23/9/2020 của BHXH tỉnh Bắc Ninh.

- Căn cứ vào kết luận giao ban tháng 9/2020 của Giám đốc BHXH tỉnh Bắc Ninh.

          BHXH tỉnh Bắc Ninh xin thông báo đến các đơn vị SDLĐ trên địa bàn tỉnh được biết:

          Kể từ ngày 01/10/2020 các đơn vị SDLĐ khi thực hiện xác nhận quá trình tham gia BHXH ( Chốt sổ) để trả cho người lao động thi không phải gửi sổ BHXH lên cơ quan BHXH như trước đây (Trừ trường hợp sổ BHXH của người LĐ chưa được rà soát theo quy định tại công văn 4027 của BHXH Việt Nam hoặc sổ có các sai sót, các lỗi và các trường hợp khác theo yêu cầu của BHXH tỉnh Bắc Ninh… Thì gửi sổ BHXH tới cơ quan BHXH tỉnh Bắc Ninh để xử lý). Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ phòng Tiếp nhận và trả kết quả, số đt: 0222.3874.192.

          Trân trọng thông báo!


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Công chứng hợp đồng khác chứng thực hợp đồng, hãy thận trọng

Công chứng hợp đồng khác chứng thực hợp đồng, hãy thận trọng