Báo cáo lao động thuộc diện trợ cấp theo Nghị quyết 42 do Sar-Cov-2

Báo cáo lao động thuộc diện trợ cấp theo Nghị quyết 42 do Sar-Cov-2

Ngày 16/04/2020, Sở Lao động Thương binh Xã hội TP Hà Nội ra công văn số 1185/SLĐTBXH-VLATLĐ hướng dẫn kê khai danh sách lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 thuộc diện hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ. Theo đó:

1./ Đối với lao động làm việc tại doanh nghiệp phải TẠM HOÃN HĐLĐ KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG hoặc NGHỈ VIỆC KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG từ 01 tháng trở lên phải đảm bảo các điều kiện:

+ Phải tạm hoãn từ 01 tháng liên tục tính từ 01/04/2020 - 30/06/2020

+ Thời điểm tạm hoãn từ 01/04/2020 - 31/05/2020

+ Có văn bản thoả thuận tạm hoãn HĐLĐ hoặc nghỉ việc không hưởng lương do COVID-19

+ Đang tham gia BHXH đến trước thời điểm tạm hoãn hoặc nghỉ việc không hưởng lương

Doanh nghiệp thống kê theo Phụ lục 01

2./ Người lao động làm việc tại doanh nghiệp Chấm dứt HĐLĐ, HĐLV nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

+ Các HĐLĐ, HĐLV ký kết trước 01/04/2020

+ Đang tham gia BHXH bắt buộc và chấm dứt trong khoảng từ 01/04/2020 đến 30/06/2020

+ Không bao gồm: NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ, HĐLV trái pháp luật; NLĐ hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng

Doanh nghiệp thống kê theo Phụ lục 01

3./ Người lao động tự do

Người lao động báo cáo lên Phòng LĐTBXH quận/huyện. Điều kiện:

+ Mất việc làm và không có thu nhập hoặc có thu nhập thấp hơn chuẩn nghèo của Thành phố

+ Cư trú hợp pháp tại địa phương (thường trú hoặc tạm trú).

NƠI NỘP HỒ SƠ: BHXH QUẢN LÝ TRỰC TIẾP DOANH NGHIỆP

Tải Phụ lục 01 (Dành cho doanh nghiệp) tại:

Toàn văn Công văn của Sở LĐTBXH Hà Nội

Xem thêm tại: https://dailythuetrongdat.com/


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Báo cáo vay nước ngoài dưới dạng nhập khẩu hàng trả chậm

Báo cáo vay nước ngoài dưới dạng nhập khẩu hàng trả chậm