Toàn bộ quy định về tạm nộp thuế TNDN hiện hành

Theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP, tổng số thuế TNDN tạm nộp 03 quý đầu năm phải đạt tối thiểu 75% số phải nộp theo quyết toán thuế TNDN cả năm, phần nộp thiếu so với 75% sẽ bị tính chậm nộp.

TOÀN BỘ QUY ĐỊNH VỀ TẠM NỘP THUẾ TNDN

Theo quy định tại điểm b khoản 6 điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP:

"Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp của 03 quý đầu năm tính thuế không được thấp hơn 75% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm. Trường hợp người nộp thuế nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp 03 quý đầu năm thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý 03 đến ngày nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước."

Như vậy việc nộp thuế TNDN được tổng hợp lại như sau:

1./ Doanh nghiệp tự ước tính và tạm nộp thuế TNDN hàng quý vào ngày 30 của quý tiếp theo (Điều 17 Thông tư số 151/2014/TT-BTC).

2./ Số tạm nộp 03 quý đầu năm phải đạt tối thiểu 75% số thuế TNDN theo quyết toán cả năm (Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP).

3./ Tính đến hết thời hạn nộp thuế TNDN tạm tính quý 4 (30/01 năm sau), doanh nghiệp phải tạm nộp tối thiểu 80% số thuế TNDN so với tờ khai quyết toán, phần tạm nộp thiếu bị tính chậm nộp (Điều 17 Thông tư số 151/2014/TT-BTC).

4./ Tính đến hết thời hạn nộp tờ khai quyết toán (31/03 năm sau), doanh nghiệp phải nộp đủ 100% thuế TNDN theo tờ khai quyết toán.

Lưu ý: Quy định về tạm nộp 75% thuế TNDN theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP sẽ áp dụng từ năm 2021 do Nghị định 126 có hiệu lực từ 05/12/2020 (đã qua hạn tạm nộp thuế TNDN quý 3/2020) - theo thời sự 19h ngày 23/11/2020 (phút thứ 16'30), xem tại đây

Xem thêm tại: https://dailythuetrongdat.com/


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Một số quy định về thuế đối với hoạt động kinh doanh vàng

Một số quy định về thuế đối với hoạt động kinh doanh vàng