Thông báo Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Thông báo Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Đối tượng áp dụng hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Đối tượng áp dụng hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền