Thời hạn bị hải quan ấn định thuế xuất nhập khẩu

Trong 5 năm qua chúng tôi đã kê khai và nộp đầy đủ thuế xuất nhập khẩu đối với hàng hoá mà cơ quan thuế không có ý kiến gì. Hôm nay cơ quan hải quan ra quyết định kiểm tra và truy thu thuế xuất nhập khẩu của chúng tôi, như vậy có đúng không.

THỜI HẠN BỊ HẢI QUAN ẤN ĐỊNH THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

Theo quy định tại điều 39 Luật quản lý thuế 2006:

Điều 39. Ấn định thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

1. Cơ quan hải quan ấn định thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trong các trường hợp sau đây:

a) Người khai thuế dựa vào các tài liệu không hợp pháp để khai báo căn cứ tính thuế, tính và kê khai số thuế phải nộp; không kê khai hoặc kê khai không đầy đủ, chính xác các căn cứ tính thuế làm cơ sở cho việc tính thuế;

b) Người khai thuế từ chối hoặc trì hoãn, kéo dài quá thời hạn quy định việc cung cấp các tài liệu liên quan cho cơ quan hải quan để xác định chính xác số thuế phải nộp;

c) Cơ quan hải quan có đủ bằng chứng về việc khai báo trị giá không đúng với trị giá giao dịch thực tế;

d) Người khai thuế không tự tính được số thuế phải nộp.

2. Cơ quan hải quan căn cứ hàng hoá thực tế xuất khẩu, nhập khẩu; căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế; tài liệu và các thông tin khác có liên quan để ấn định số thuế phải nộp.

Theo quy định tại khoản 2 điều 4 thông tư số 166/2013/TT-BTC

2. Thời hạn truy thu thuế

Quá thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về thuế thì người nộp thuế không bị xử phạt nhưng vẫn phải nộp đủ số tiền thuế thiếu, số tiền thuế trốn, số tiền thuế gian lận, tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước trong thời hạn 10 năm trở về trước, kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm.

Trường hợp, người nộp thuế không đăng ký thuế thì phải nộp đủ số tiền thuế thiếu, số tiền thuế trốn, số tiền thuế gian lận, tiền chậm nộp tiền thuế cho toàn bộ thời gian trở về trước, kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm. Ngày phát hiện hành vi vi phạm hành chính về thuế là ngày lập biên bản vi phạm hành chính về thuế.

Như vậy:

  1. Trường hợp doanh nghiệp xác định không đúng với thực tế trị giá hải quan thì cơ quan hải quan có quyền ấn định trị giá hải quan theo dữ liệu của cơ quan hải quan
  2. Thời hạn bị truy thu thuế nói chung và thuế xuất nhập khẩu nói riêng là 10 năm, kể từ thời điểm phát hiện vi phạm,

Lưu ý: Theo quy định tại điều 77 Luật hải quan 2014, cơ quan hải quan có quyền kiểm tra sau thông quan trong thời hạn 05 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan, tuy nhiên nội dung chủ yếu là kiểm tra xem đúng mặt hàng đã kê khai không, mặt hàng có đúng với hoá đơn chứng từ không... còn thời hạn truy thu về thuế vẫn áp dụng theo luật quản lý thuế.

 

Xem thêm bài viết tại: https://dailythuetrongdat.com/


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Báo cáo vay nước ngoài dưới dạng nhập khẩu hàng trả chậm

Báo cáo vay nước ngoài dưới dạng nhập khẩu hàng trả chậm