Thời điểm lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ

Thời điểm lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, điện nước sinh hoạt, xây dựng lắp đặt (xây lắp), kinh doanh bất động sản, bán xăng dầu...

Thời điểm lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

Thời điểm lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, điện nước sinh hoạt, xây dựng lắp đặt (xây lắp), kinh doanh bất động sản, bán xăng dầu...

Căn cứ: Điều 16 thông tư số 39/2014/TT-BTC

Đối với hoạt động bán hàng hóa

"Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền."

Như vậy: Thời điểm lập hóa đơn khi bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao hàng hóa cho khách hàng, thường căn cứ ngày trên biên bản bàn giao hoặc phiếu xuất kho (nếu bán hàng tại kho)

Đối với hoạt động cung cấp dịch vụ

"Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền."

Như vậy: Thời điểm lập hóa đơn khi cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành hoặc thời điểm thu tiền (sự kiện nào xảy ra trước thì thời điểm lập hóa đơn là thời điểm phát sinh sự kiện đó). Việc xác định thường được căn cứ phiếu thu (hoặc báo Có), hợp đồng hoặc biên bản nghiệm thu thanh lý.

Đối với tiền điện, tiền nước

"Ngày lập hóa đơn đối với hoạt động cung cấp điện sinh hoạt, nước sinh hoạt, dịch vụ viễn thông, dịch vụ truyền hình thực hiện chậm nhất không quá bảy (7) ngày kế tiếp kể từ ngày ghi chỉ số điện, nước tiêu thụ trên đồng hồ hoặc ngày kết thúc kỳ quy ước đối với việc cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình. Kỳ quy ước để làm căn cứ tính lượng hàng hóa, dịch vụ cung cấp căn cứ thỏa thuận giữa đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình với người mua."

Như vậy: Thời điểm lập hóa đơn đối với tiền điện, nước, dịch vụ viễn thông, truyền hình không quá 7 ngày kể từ ngày ghi số điện nước hoặc kết thúc kỳ quy ước dịch vụ viễn thông, truyền hình

Đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt

"Ngày lập hóa đơn đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng.

Trường hợp tổ chức kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng có thực hiện thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền."

Như vậy: Thời điểm lập hóa đơn đối với hoạt động xây lắp là thời điểm nghiệm thu bàn giao (nếu bàn giao nhiều lần thì phải lập hóa đơn cho mỗi lần bàn giao). Nếu có thu tiền theo tiến độ thì phải lập hóa đơn khi thu tiền.

Đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu

"Trường hợp bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ cho người mua thường xuyên là tổ chức, cá nhân kinh doanh; cung cấp dịch vụ ngân hàng, chứng khoán, ngày lập hóa đơn thực hiện định kỳ theo hợp đồng giữa hai bên kèm bảng kê hoặc chứng từ khác có xác nhận của hai bên, nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ.

Ngày lập hóa đơn đối với việc bán dầu thô, khí thiên nhiên, dầu khí chế biến và một số trường hợp đặc thù thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính"

Như vậy: Thời điểm lập hóa đơn đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng phát sinh.

Mức phạt về lập hóa đơn sai thời điểm

"3. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

a) Lập hóa đơn không đúng thời điểm.
Thời điểm lập hóa đơn thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

a.1) Phạt cảnh cáo nếu việc lập hóa đơn không đúng thời điểm không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế và có tình tiết giảm nhẹ. Trường hợp không có tình tiết giảm nhẹ thì phạt tiền ở mức tối thiểu của khung hình phạt.

a.2) Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi khác lập hóa đơn không đúng thời điểm theo quy định."

Như vậy

» Phạt cảnh cáo nếu "không làm chậm nghĩa vụ thuế" và "có tình tiết giảm nhẹ"

» Các trường hợp còn lại: mức phạt từ 4.000.000 - 8.000.000 VND

Trên đây là bài viết về thời điểm lập hóa đơn khi bán hàng và cung cấp dịch vụ. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết!

Xem thêm các bài viết tại website: https://dailythuetrongdat.com


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Công chứng hợp đồng khác chứng thực hợp đồng, hãy thận trọng

Công chứng hợp đồng khác chứng thực hợp đồng, hãy thận trọng