Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ theo Nghị định 123/2020

Tổng hợp quy định về phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC

PHIẾU XUẤT KHO KIÊM VẬN CHUYỂN NỘI BỘ NĐ123/2020

1. Quản lý và sử dụng như hoá đơn

Các chứng từ được in, phát hành, sử dụng và quản lý như hóa đơn gồm phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý

(Khoản 6, Điều 8 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP)

2. Các nội dung bắt buộc

Các nội dung bắt buộc trên PXK kiêm vận chuyển nội bộ gồm:

- Các thông tin liên quan lệnh điều động nội bộ

- Người nhận hàng

- Người xuất hàng

- Địa điểm kho xuất

- Địa điểm nhận hàng

- Tên người mua: thể hiện người nhận hàng

- Địa chỉ người mua: thể hiện địa điểm kho nhận hàng

- Tên người bán: thể hiện người xuất hàng

- Địa chỉ người bán: thể hiện địa điểm kho xuất hàng

- Phương tiện vận chuyển

- Không thể hiện: tiền thuế, thuế suất, tổng số tiền thanh toán

(Điểm g Khoản 14 Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP)

3. Các trường hợp sử dụng

- Xuất hàng để vận chuyển đến cửa khẩu hoặc nơi làm thủ tục hải quan xuất khẩu

(Sau khi hoàn thành thủ tục xuất khẩu thì lập hoá đơn GTGT)

- Xuất trả hàng cho bên giao uỷ thác nếu bên nhận uỷ thác chưa nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu

- Xuất hàng giao cho doanh nghiệp nhận uỷ thác xuất khẩu...

(Khoản 3 Điều 13 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP)

4. Lưu ý phải đăng ký với cơ quan thuế trước khi sử dụng

Vì PXK kiêm vận chuyển nội bộ là chứng từ quản lý như hoá đơn (phải thông báo sử dụng lên cơ quan thuế, truyền dữ liệu lên thuế và có cấp mã của cơ quan thuế) nên doanh nghiệp phải đăng ký sử dụng và được cơ quan thuế chấp thuận trước khi sử dụng (chứ không phải chỉ in trên phần mềm kế toán ra là dùng được)

Xem thêm tại: https://dailythuetrongdat.com/ 


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Một số quy định về thuế đối với hoạt động kinh doanh vàng

Một số quy định về thuế đối với hoạt động kinh doanh vàng