Nhà ở có được phép cho thuê để kinh doanh không

Nhà ở có được phép cho thuê để kinh doanh không...

NHÀ CHO Ở CÓ ĐƯỢC PHÉP CHO THUÊ ĐỂ KINH DOANH KHÔNG

Các trường hợp BẮT BUỘC phải chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo điều 57, Luật đất đai 2013

Điều 57. Chuyển mục đích sử dụng đất

1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

g) Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

=> Cần chủ ý đến điểm g:

* Đất xây dựng công trình sự nghiệp (Điều 147 Luật đất đai 2013): Đất xây trụ sở cơ quan nhà nước, trường học công lập, bệnh viện công lập…

* Đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh: Ví dụ đất công viên có khu vực cho phép kinh doanh

* Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp (Điều 153 Luật đất đai 2013): Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp bao gồm đất để xây dựng các cơ sở sản xuất phi nông nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất

*  Đất thương mại, dịch vụ (Điều 153 Luật đất đai 2013): bao gồm đất xây dựng cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ và các công trình khác phục vụ cho kinh doanh, thương mại, dịch vụ.

Như vậy,nếu không thuộc các trường hợp này thì khi đất có mục đích sử dụng này mà ta chuyển sang mục đích sử dụng kia thì KHÔNG PHẢI ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI.

Lưu ý: Theo Luật nhà ở 2014 thì nhà chung cư chỉ để ở thì không được phép kinh doanh (chung cư hỗn hợp có phần dùng cho kinh doanh thì phần đó được phép kinh doanh), xem thêm tại: https://dailythuetrongdat.com/2018/nha-chung-cu-co-duoc-dung-lam-van-phong-khong/

Mời bạn xem thêm các bài viết tại website: http:\\dailythuetrongdat.com


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Một số quy định về thuế đối với hoạt động kinh doanh vàng

Một số quy định về thuế đối với hoạt động kinh doanh vàng