Mở kho hàng nên đăng ký địa điểm kinh doanh hay văn phòng đại diện

Công ty mở kho hàng nên đăng ký địa điểm kinh doanh hay văn phòng đại điện?

CÔNG TY MỞ KHO HÀNG NÊN LỰA CHỌN LOẠI HÌNH ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC NÀO

1./ Không nên mở dưới dạng văn phòng đại diện

Theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014:

"Điều 45. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

2. Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó."

Theo hồ sơ đăng ký văn phòng đại diện: Chỉ có nội dung đăng ký hoạt động (đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp), không có ngành nghề kinh doanh.

Vì vậy, không nên mở kho hàng dưới hình thức văn phòng đại diện/văn phòng giao dịch.

2./ Mở địa điểm kinh doanh nếu cùng tỉnh

Cũng theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014:

Điều 45. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

3. Địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể.

Hồ sơ mở địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có nội dung về ngành nghề kinh doanh (được công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/)

Mặt khác, địa điểm kinh doanh cùng tỉnh thì mọi hoạt động và kê khai thuế được thực hiện thông qua trụ sở chính (được hiểu là doanh nghiệp mẹ), thuận tiện về kinh doanh và tối thiểu hoá về chi phí.

3./ Nếu khác tỉnh, nên mở chi nhánh

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 cho phép mở địa điểm kinh doanh khác tỉnh. Tuy nhiên, thực tế hiện nay địa điểm kinh doanh khác tỉnh được cấp mã số thuế, phải thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế như chi nhánh mà lại KHÔNG CÓ CON DẤU, bất cập khi thực hiện các giao dịch.

Xem thêm về địa điểm kinh doanh khác tỉnh tại: https://dailythuetrongdat.com/dang-ky-ke-khai-thue-cho-dia-diem-kinh-doanh-khac-tinh 

Điều 45. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

1. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Chi nhánh có chức năng kinh doanh (có đăng ký ngành nghề), có con dấu để thực hiện các giao dịch.

Vì vậy, doanh nghiệp nên mở Chi nhánh (có con dấu) để thuận tiện cho việc giao dịch ngân hàng, ký hợp đồng hoặc ký các hồ sơ có liên quan khác.

Đại lý thuế Trọng Đạt (MST: 0108369755) được Cục thuế Hà Nội cấp giấy phép Đại Lý Thuế số 79640/XN-CT-TTHT, Ký ngày 03/12/2018 theo Luật Quản lý thuế. Với bề dày kinh nghiệm làm việc với cơ quan thuế, đã trải qua nhiều cuộc kiểm tra thuế với kết quả tốt, chúng tôi cung cấp dịch vụ hoàn thiện sổ sách kế toán, thuế và giải trình kiểm tra quyết toán thuế tại doanh nghiệp.

Vui lòng liên hệ để được hỗ trợ.

Xem thêm tại: https://dailythuetrongdat.com/ 


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Kinh doanh chuyển khẩu hàng hoá

Kinh doanh chuyển khẩu hàng hoá