Trích khấu hao đối với máy xúc, máy ủi, xe nâng

Máy xúc, máy ủi, xe nâng mua lại có cần đăng ký biển số không, cần những hoá đơn chứng từ gì để chi phí khấu hao được cơ quan thuế chấp nhận….

MÁY XÚC, MÁY ỦI, XE NÂNG MUỐN TRÍCH KHẤU HAO CẦN NHỮNG HỒ SƠ GÌ

A. XÉT TRÊN CÁC GÓC ĐỘ:

1. Đăng ký (sang tên đổi chủ, biển số)

2. Hoá đơn, chứng từ mua máy xúc, máy ủi, xe nâng

B. TỔNG KẾT BỘ HỒ SƠ ĐẦY ĐỦ

A./ XỬ LÝ VẤN ĐỀ:

1./ Có phải đăng ký biển số không

Luật giao thông đường bộ 2008

Điều 53. Điều kiện tham gia giao thông của xe cơ giới

Xe cơ giới phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp

Thông tư 15/2014/TT-BCA ngày 04 tháng 04 năm 2014 Quy định về đăng ký xe.

Thông 20/2010/TT- BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2010 quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ.

Kết luận: Theo quy định thì khi xe cơ giới (máy xúc, máy ủi, xe nâng) tham gia giao thông (chạy trên đường) thì mới cần đăng ký và gắn biển số.

2./ Hoá đơn, chứng từ mua lại máy xúc

* Trường hợp mua lại của doanh nghiệp, hộ kinh doanh (có đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh):

Phải có hoá đơn giá trị gia tăng hoặc hoá đơn bán hàng (hoá đơn trực tiếp)

* Trường hợp mua lại của cá nhân không kinh doanh

Theo quy định tại điều 5, thông tư số 219/2013/TT-BTC:

Điều 5. Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

Tổ chức, cá nhân không kinh doanh, không phải là người nộp thuế GTGT bán tài sản.

Ví dụ 16: Ông A là cá nhân không kinh doanh bán 01 ô tô 4 chỗ ngồi cho ông B với giá là 600 triệu đồng thì ông A không phải kê khai, tính thuế GTGT đối với số tiền bán ô tô thu được.

Tại Điều 13, Thông tư số 39/2014/TT-BTC

Điều 13. Cấp hóa đơn do Cục Thuế đặt in

Cơ quan thuế cấp hóa đơn cho các tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng.

Trường hợp tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc thuộc trường hợp không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng thì cơ quan thuế không cấp hóa đơn.

Theo quy định tại điều 4 thông tư 96/2015/TT- BTC về lập bảng kê 01/TNDN:

2.4. Chi phí của doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ (không có hóa đơn, được phép lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC) nhưng không lập Bảng kê kèm theo chứng từ thanh toán cho người bán hàng, cung cấp dịch vụ trong các trường hợp:

...

- Mua tài sản, dịch vụ của hộ, cá nhân không kinh doanh trực tiếp bán ra;

- Mua hàng hóa, dịch vụ của cá nhân, hộ kinh doanh (không bao gồm các trường hợp nêu trên) có mức doanh thu dưới ngưỡng doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng (100 triệu đồng/năm).

Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ do người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực. Doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ được phép lập Bảng kê và được tính vào chi phí được trừ. Các khoản chi phí này không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Trường hợp giá mua hàng hóa, dịch vụ trên bảng kê cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua hàng thì cơ quan thuế căn cứ vào giá thị trường tại thời điểm mua hàng, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự trên thị trường xác định lại mức giá để tính lại chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

B./ TỔNG KẾT BỘ HỒ SƠ ĐẦY ĐỦ KHI MUA MÁY XÚC, MÁY ỦI, XE NÂNG

- Nếu có chạy trên đường thì cần đăng ký biển số, nếu không tham gia giao thông thì không cần đăng ký biển sổ

- Hoá đơn (nếu mua của công ty hoặc hộ kinh doanh)

- Hợp đồng mua bán

- Biên bản bàn giao xe

- Bảng kê 01/TNDN nếu mua của cá nhân không kinh doanh

- Chứng từ thanh toán:

+ Nếu mua vào có hoá đơn giá trị gia tăng hoặc hoá đơn bán hàng: Tổng giá thanh toán từ 20tr trở lên phải thanh toán không dùng tiền mặt (chuyển khoản)

+ Nếu mua của cá nhân bán lại (không có hoá đơn, lập bảng kê 01/TNDN) thì chỉ cần phiếu chi tiền mặt.

- CMND của chủ xe (nếu mua lại của cá nhân).


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Thuế TNCN đối với thu nhập từ tiếp thị liên kết với sàn TMĐT

Thuế TNCN đối với thu nhập từ tiếp thị liên kết với sàn TMĐT