Mẫu phiếu trao đổi thông tin với cơ quan thuế

Để cơ quan thuế kịp thời thông báo và liên hệ với doanh nghiệp, doanh nghiệp cần làm phiếu trao đổi thông tin, nộp tại bộ phận một cửa của cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Mẫu phiếu đăng ký trao đổi thông tin với cơ quan thuế

Tải về tại đây

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

......................, ngày....tháng.....năm.....

PHIẾU ĐĂNG KÝ

TRAO ĐỔI THÔNG TIN VỚI CƠ QUAN THUẾ

QUA PHƯƠNG THỨC ĐIỆN TỬ

Tên doanh nghiệp: ................................................................................................................

Mã số thuế: ...........................................................................................................................

Địa chỉ kinh doanh: ..............................................................................................................

Cơ quan thuế quản lý trực tiếp: Đội Kiểm tra thuế số 2 CCT quận Ba Đình

Doanh nghiệp đăng ký hộp thư điện tử chính thức với địa chỉ email của đơn vị là: ................................................ và số điện thoại của đơn vị là: ....................................để trao đổi thông tin với cơ quan thuế,

Ngoài ra doanh nghiệp cũng đăng ký thêm một số địa chỉ email khác để cùng nhận thông tin từ cơ quan thuế là (nếu có):

.................................... người sử dụng: (ví dụ ông Nguyễn Văn A giám đốc)

......................... người sử dụng: (ví dụ bà Nguyễn Thị B Kế toán trưởng)

Doanh nghiệp cam kết sẽ thường xuyên kiểm tra hộp thư để cập nhật kịp thời các thông tin từ cơ quan thuế gửi đến và sẽ phản hồi các thông tin với cơ quan thuế từ hộp thư này.

Nếu địa chỉ email chính thức trên có thay đổi, Doanh nghiệp sẽ gửi địa chỉ thay thế mới đển cơ quan thuế để cập nhật và trao đổi thông tin.

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Một số quy định về thuế đối với hoạt động kinh doanh vàng

Một số quy định về thuế đối với hoạt động kinh doanh vàng