Mẫu biên bản cấn trừ công nợ

Mẫu biên bản đối chiếu và cấn trừ công nợ.

Tải Mẫu biên bản đối chiếu và cấn trừ công nợ tại đây

Công ty Cổ phần......

 -----------------


Số: 27.11/2019/BBĐT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2019

BIÊN BẢN CẤN TRỪ CÔNG NỢ

Hôm nay, ngày 27 tháng 11 năm 2019, tại văn phòng Công ty Cổ Phần ......., chúng tôi gồm có:

BÊN A (BÊN BÁN)

:

CÔNG TY CỔ PHẦN ......

Địa chỉ

:

 

Mã số thuế

:

.

BÊN B (BÊN MUA)

:

CÔNG TY TNHH .....

Địa chỉ

:

 

Mã số thuế

:

 

Cùng nhau thoả thuận về việc cấn trừ công nợ như sau:

1./ Tính đến hết ngày 27/11/2019:

- Số bên B còn phải trả bên A là: 14.300.000 (Mười bốn triệu ba trăm nghìn đồng).

- Số tiền bên B đã đặt cọc cho bên A là: 14.300.000 (Mười bốn triệu ba trăm nghìn đồng).

2./ Hai bên thống nhất cấn trừ khoản tiền bên B còn phải trả bên A với số tiền bên B đã đặt cọc cho bên A. Sau khi cấn trừ:

- Số tiền bên B còn phải trả bên A là: 0 (không đồng)

- Số tiền bên A còn phải trả bên B là: 0 (không đồng)

Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản làm căn cứ thực hiện./.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

 


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Công chứng hợp đồng khác chứng thực hợp đồng, hãy thận trọng

Công chứng hợp đồng khác chứng thực hợp đồng, hãy thận trọng