Lấy lại mật khẩu trang thuế điện tử (etax)

Lấy lại mật khẩu trang thuế điện tử thuedientu.gdt.gov.vn (etax). Xử lý khi quên mật khẩu kê khai thuế và nộp thuế.

LẤY LẠI MẬT KHẨU TRANG THUẾ ĐIỆN TỬ (ETAX)

Kế toán quên mật khẩu trang thuế điện tử hoặc nhận lại mà không được bàn giao mật khẩu thì xử lý thế nào? Cách lấy lại mật khẩu như sau:

1./ Trường hợp đang cầm chữ ký số

Vào phần đăng nhập trang https://thuedientu.gdt.gov.vn/

Chọn "Lấy lại mật khẩu"

Điền thông tin vào các ô tương ứng, lưu ý:

Ô Mã số thuế: Điền MST-QL (ví dụ MST công ty là 0108369755 thì điền 0108369755-QL)

Ô Mật khẩu: Là mật khẩu bạn muốn đặt lại, lưu ý mật khẩu phải dài 6-10 ký tự, chứa ít nhất 1 chữ in hoa, 1 chữ thường, 1 số và 1 ký tự đặc biệt. Ví dụ: Tct@123

Nhập lại mật khẩu mới 1 lần nữa

Ấn cập nhật, sau đó ký số để hoàn thành

Hệ thống báo cập nhật thành công, bạn có thể đăng nhập bằng mật khẩu mới đặt lại (lưu ý: tên đăng nhập là MST-QL)

2./ Trường hợp không có chữ ký số hoặc chữ ký số hết hạn

Trường hợp này bạn phải gọi lên cơ quan thuế quản lý, xin gặp bộ phận tin học.

Nếu email đăng ký trên hệ thống là email của bạn ==> Cơ quan thuế sẽ reset và gửi mật khẩu mới vào mail bạn đã đăng ký

Nếu email trên hệ thống là của người khác ==> Phải làm công văn nộp lên cơ quan thuế để cơ quan thuế reset vào email của bạn.

Xem thêm bài viết tại https://dailythuetrongdat.com/


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Kinh doanh chuyển khẩu hàng hoá

Kinh doanh chuyển khẩu hàng hoá