Khi nào phải thay đổi số thứ tự mẫu hoá đơn

Tôi đã sử dụng hết 500 hoá đơn điện tử. Giờ tôi mua tiếp 500 hoá đơn nữa thì có phải thay đổi số thứ tự mẫu số hoá đơn không (mẫu hiện tại là 01GTKT0/001)...

CÁC TRƯỜNG HỢP PHẢI THAY ĐỔI SỐ THỨ TỰ MẪU SỐ HOÁ ĐƠN

Theo  quy định tại mục 1.2 Phụ lục 1 thông tư 39/2014/TT-BTC:

"Số thứ tự mẫu trong một loại hóa đơn thay đổi khi có một trong các tiêu chí trên mẫu hóa đơn đã thông báo phát hành thay đổi như: một trong các nội dung bắt buộc; kích thước của hóa đơn; nhu cầu sử dụng hóa đơn đến từng bộ phận sử dụng nhằm phục vụ công tác quản lý"

1./ Hoá đơn điện tử không quy định về kích thước của hoá đơn

2./ Các nội dung bắt buộc của hoá đơn 

- Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, số hóa đơn;

- Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán;

- Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua (nếu người mua có mã số thuế);

- Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng tiền thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng trong trường hợp là hóa đơn giá trị gia tăng;

- Tổng số tiền thanh toán;

- Chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán;

- Chữ ký số, chữ ký điện tử của người mua (nếu có);

- Thời điểm lập hóa đơn điện tử;

- Mã của cơ quan thuế đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế;

NHƯ VẬY:

1./ Khi thay đổi một trong các nội dung bắt buộc của hoá đơn như tên, địa chỉ người bán, ký hiệu hoá đơn... (ví dụ AA/18E chuyển thành AB/18E hoặc AA/19E) thì phải thay đổi số thứ tự mẫu hoá đơn (Ví dụ tên mẫu hoá đơn là 01GTKT0/001 sẽ chuyển thành 01GTKT0/002)

2./ Khi thay đổi các nội dung không bắt buộc của hoá đơn (như số điện thoại, số tài khoản ngân hàng...) thì số thứ tự mẫu hoá đơn được giữ nguyên, không thay đổi


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Kinh doanh chuyển khẩu hàng hoá

Kinh doanh chuyển khẩu hàng hoá