Kế toán doanh nghiệp vận tải

Kế toán doanh nghiệp vận tải là một công việc tương đối phức tạp, yêu cầu kế toán phải nắm được bản chất hoạt động của doanh nghiệp và vận dụng đầy đủ quy định của pháp luật như khung trích khấu hao, lấy hoá đơn xăng dầu và tính toán định mức xăng dầu phù hợp.

Vấn đề 01. Kế toán chi phí Kinh Doanh vận tải gồm

1. Các khoản chi phí phát sinh trong kinh doanh vận tải

- Tiền lương của lái xe, phụ xe. Tiền lương bộ phận bán hàng, văn phòng, quản lý khác…

- Trích BHXH, BHYT, BHTN trên tiền lương

- Nhiên liệu

- Vật liệu phụ

- Chi phí săm lốp ắc quy

- Chi phí sửa chữa phương tiện

- Chi phí khấu hao phương tiện

- Chi phí phân bổ CCDC

- Chi phí dịch vụ mua ngoài

- Các khoản chi phí khác

2. Đối tượng tập hợp CP KD vận tải được tập hợp theo từng đội xe, đoàn xe chi tiết thành đối tượng

- Vận chuyển hành khách

- Vận chuyển hàng hóa kí gửi

Vấn đề 02. Phương pháp tập hợp chi phí Giá thành

1. Chi Phí nguyên liệu

Căn cứ vào số Km xe chạy và định mức tiêu hao nhiên liệu để xác định tổng nhiên liệu tiêu hao theo Công Thức:

Nhiên liệu tiêu hao = Số km xe chạy x định mức tiêu hao

- Nhằm mục đích quản trị Ở 1 số công ty thực hiện khoán Chi Phí nhiên liệu cho lái xe thì nhiên liệu tiêu hao được xác định trên cơ sở Hợp Đồng khoán và thanh lý hợp đồng khoán

Lưu ý về lấy hoá đơn xăng dầu:

- Nhân viên lái xe nộp các phiếu mua xăng cho phòng kế toán khi kết thúc ca hoặc định kỳ

- Đơn vị cung cấp xăng gửi bảng kê tiền xăng từng ngày theo từng đầu xe

- Phòng kế toán kiểm tra đối chiếu với bảng kê, đối chiếu với số xăng dầu tiêu hao của từng xe trên cơ sở định mức tiêu hao nhiên liệu và quãng đường

2. Chi Phí nhân công trực tiếp

Tiền lương phải trả cho lái xe, phụ xe và trích các khoản BHXH, BHYT….

Chi phí lương lái xe:

- Kế toán xác định doanh thu khi lái xe kết thúc ca

- Kế toán đối chiếu với bảng định mức doanh thu để tính lương cho từng ca. Bảng định mức doanh thu để tính lương. Có thể tính trực tiếp tiền lương của từng lái xe,hoặc phân bổ nếu không tính lương trực tiếp cho từng lái xe được

3. Chi phí săm lốp ắc quy xe

Gồm Chi Phí mua, sửa chữa săm lốp ắc quy. Đây là 1 khoản Chi Phí phát sinh 1 kỳ với số tiền lớn nhưng lại liên quan đến nhiều kỳ, vì thế khoản Chi Phí này sẽ tiến hành trích trước. và được theo dõi trên bảng phân bổ cuối kỳ tiến hành trích và phân bổ

* Cách xác định như sau:

Số tiền trích trước = Tổng số tiền mua, sửa săm lốp/ số tháng sử dụng ước tính ( thường là 1 năm)

4. Chi Phí khấu hao phương tiện (KH TSCĐ)

- Thời gian trích khấu hao phương tiện thực hiện theo khung khấu hao quy định tại thông tư số 45/2013/TT-BTC

- Trước khi trích khấu hao phải thực hiện đăng ký với cơ quan thuế quản lý trực tiếp

5. Chi Phí khác

Chi Phí nguyên liệu phụ, công cụ dụng cụ để sửa xe, điện thoại, Chi Phí quản lý đội xe, vé cầu đường….những Chi Phí này được coi là Chi Phí SXC để phân bổChi phí sửa chữa

- Hạch toán trực tiếp cho từng đầu xe, hoặc hợp đồng. Việc sửa chữa, thay thế thiết bị cũng được theo dõi theo từng đầu xe và quãng đường thực hiện để tính định mức thay thế lốp, phụ tùng khác cho từng xe

Vấn đề 03: Xây dựng đựng mức nhiên liệu

- Các doanh nghiệp tự xây dựng định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu cho các hoạt động của doanh nghiệp và gửi cho cơ quan thuế, thuận lợi cho việc kiểm tra chi phí khi kiểm tra quyết toán sau này- Định mức là do doanh nghiệp tự xây dựng và tự lập. Mỗi doanh nghiệp căn cứ vào đặc điểm kinh doanh của mình để xây dựng định mức phù hợp

- Căn cứ để xây dựng định mức là các thông số kỹ thuật của phương tiện vận tải mà doanh nghiệp đang sử dụng. việc xây dựng không xây dựng cao quá mức, vì bên thuế họ có kinh nghiệm, họ sẽ so sánh với các doanh nghiệp cùng ngành khi thanh kiểm tra sẽ bóc chi phí rất mạo hiểm

- Kế toán căn cứ cung đường định chuyển và định mức đã lập để làm căn cứ phân bổ chi phí Nguyên Vật Liệu sử dụng cho phù hợp khi tính giá thành

- Nếu công ty xe không đứng tên công ty thì phải có hợp đồng thuê mượn xe.Nếu giao khoán cho đơn vị thứ 3 vận chuyển công ty bạn chỉ là trung gian ăn hoa hồng thì không đưa thêm tài xế, xăng dầu vì đã giao khoán thì bên nhận giao khoán đã đầy đủ các thủ tục trên họ phải lo tất cả

- Có lương tài xế, nếu không có tài xế thì hợp đồng thuê xe phải thuê luôn tài xế

Vấn đề 04: Xây dựng cung đường vận chuyển

- Cung đường vận chuyển có thể căn cứ vào tuyến cố định, nhật trình xe chạy hoặc căn cứ điểm bốc hàng và dỡ hàng hoặc hợp đồng vận chuyển.

- Việc tính toán quãng đường vận chuyển phải có căn cứ rõ ràng.

- Trang website hữu dụng trong việc lâp khoảng cách nơi đi nơi đến hiệu quả:

Website: chọn nơi đi nơi đến => khoảng cách KM tương đối chính xác

https://www.google.com/maps

http://maps.vietbando.com/

Xem thêm bài viết tại: https://dailythuetrongdat.com/


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Thuế TNCN đối với thu nhập từ tiếp thị liên kết với sàn TMĐT

Thuế TNCN đối với thu nhập từ tiếp thị liên kết với sàn TMĐT