Hướng dẫn xuất hoá đơn quà tặng khách hàng

Quà tặng khách hàng được tính vào chi phí nhưng phải tính thuế giá trị gia tăng như hàng bán thông thường.

MẪU HOÁ ĐƠN QUÀ TẶNG KHÁCH HÀNG

Quy định về hàng biếu tặng:

Khoản 1 điều 16 TT39/2014:

Điều 16. Lập hóa đơn

b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động...

Khoản 3 điều 7 TT219/2013:

3. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.

Một số chỉ tiêu trên hoá đơn quà tặng khách hàng được lập như sau:

- Tên, địa chỉ, mã số thuế người mua: Ghi tên, địa chỉ, mã số thuế người được tặng

Trường hợp không muốn ghi rõ người nhận thì ghi: Người mua không lấy hoá đơn.

Khuyến khích ghi rõ tên người được tặng vì như vậy việc giải trình sau này sẽ thuận lợi hơn.

- Tên hàng hoá: Ghi tên hàng hoá dùng để tặng. Phía dưới mở ngoặc ghi rõ: Hàng tặng không thu tiền

- Số lượng, đơn giá, thành tiền, thuế suất, tiền thuế: Ghi như đối với hàng hoá cùng loại công ty bán ra.

Hoá đơn mẫu để bạn tham khảo:

Xem thêm bài viết tại: https://dailythuetrongdat.com/

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Nghị quyết số: 116/2020/QH14 giảm 30% thuế TNDN năm 2020

Nghị quyết số: 116/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 V/v Giảm 30% thuế TNDN năm 2020.