Hướng dẫn đăng ký tài khoản Doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Hướng dẫn đăng ký tài khoản Doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia bằng chữ ký số

Để thực hiện các giao dịch trên Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://dangky.dichvucong.gov.vn/, doanh nghiệp cần đăng ký tài khoản giao dịch.

1./ Đăng ký tài khoản cho doanh nghiệp

Truy cập cổng dịch vụ công quốc gia: https://dangky.dichvucong.gov.vn/

Chọn "Đăng ký"

Tick vào "Doanh nghiệp", chọn "USB ký số"

Kick chuột phải vào "Tại đây", chọn "mở đường liên kết trong tab mới" để tải tiện ích ký số

Tick vào file VNPT-CA Plugin (dù bạn đang dùng chữ ký số của nhà mạng nào thì cũng tải VNPT-CA plugin)

tải xong thì chạy file cài đặt.

Sau khi cài đặt xong, quay trở lại trang dịch vụ công, chọn 'đăng ký"

Chọn chữ ký số, ấn ok. Sau đó nhập email, nhập mã xác thực và ấn đăng ký

Sau khi đăng ký thành công, bạn có thể tiến hành đăng nhập để thực hiện các giao dịch:

2./ Đăng nhập cổng dịch vụ công quốc gia bằng chữ ký số

Truy cập lại trang dịch vụ công quốc gia

https://dichvucong.gov.vn/ 

Chọn "Đăng nhập"

Chọn tiếp "Tài khoản cấp bởi Cổng DVC quốc gia"

Cắm chữ ký số, Tick chọn "USB ký số" và tick vào "Đăng nhập"

chọn chữ ký số của công ty rồi bấm ok để đăng nhập

Trên đây là hướng dẫn tạo tài khoản và đăng nhập Cổng dịch vụ công quốc gia bằng chữ ký số.

Xem thêm bài viết tại: https://dailythuetrongdat.com/


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Báo cáo vay nước ngoài dưới dạng nhập khẩu hàng trả chậm

Báo cáo vay nước ngoài dưới dạng nhập khẩu hàng trả chậm