Hợp đồng lao động và hợp đồng dịch vụ khác nhau chỗ nào

Doanh nghiệp thay vì ký hợp đồng lao động thì ký hợp đồng dịch vụ với cá nhân để tránh phải khấu trừ thuế TNCN và tránh đóng bảo hiểm xã hội, làm như vậy có đúng không.

PHÂN BIỆT "HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG" VÀ "HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ" KÝ VỚI CÁ NHÂN

Việc xác định một hợp đồng ký với cá nhân là hợp đồng lao động hay hợp đồng dịch vụ không thể căn cứ vào tên của hợp đồng mà phải căn cứ vào việc cá nhân đó có đăng ký kinh doanh độc lập hay không

  1. Nếu cá nhân đó có đăng ký kinh doanh độc lập, có giấy chứng nhận Hộ kinh doanh thì hợp đồng ký với cá nhân đó là được xác định là hợp đồng dịch vụ (theo vụ việc phát sinh)
  2. Nếu cá nhân không có đăng ký kinh doanh độc lập, tức là không có giấy chứng nhận hộ kinh doanh thì đó được xác định là hợp đồng lao động, khoản thu nhập đó mang tính chất tiền lương, tiền công.

Theo công văn số 2547/TCT-TNCN ngày 12/6/2017 của Tổng Cục thuế:

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH MTV cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp (Công ty) ký hợp đồng với cá nhân không có đăng ký kinh doanh để thi công lắp đặt đường ống, duy tu, sửa chữa các công trình cấp thoát nước, chăm sóc cây xanh, xây dựng cầu đường ... thì thu nhập mà cá nhân nhận được thuộc diện chịu thuế theo quy định về tiền lương, tiền công. Công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN theo thuế suất 10% trước khi chi trả cho cá nhân, không phân biệt cá nhân là đại diện cho nhóm cá nhân. Cục Thuế không cấp hóa đơn lẻ cho cá nhân đối với trường hợp này.

Theo công văn số 73973/CT-TTHT ngày 24/9/2019 của Cục thuế Hà Nội:

Trường hợp các cá nhân này có đăng ký kinh doanh hành nghề độc lập hoặc có đăng ký thuế theo hình thức hộ kinh doanh cùng ngành nghề với hợp đồng dịch vụ thì Tổng công ty không khấu trừ thuế TNCN mà các cá nhân phải tự kê khai, nộp thuế TNCN với cơ quan thuế và cấp hóa đơn cho Tổng công ty (nếu cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 100 triệu đồng/năm) theo quy định tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC hoặc Tổng công ty lập bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn mẫu số 01/TNDN (nếu cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống) theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC.

Trường hợp các cá nhân không có đăng ký kinh doanh hành nghề độc lập hoặc đăng ký thuế theo hình thức hộ kinh doanh thì Tổng công ty thực hiện khấu trừ thuế TNCN theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân với tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên theo quy định tại Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC

Xem thêm bài viết tại: https://dailythuetrongdat.com/


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Thuế TNCN đối với thu nhập từ tiếp thị liên kết với sàn TMĐT

Thuế TNCN đối với thu nhập từ tiếp thị liên kết với sàn TMĐT