Hỗ trợ giải trình kiểm tra thuế

Đại lý thuế Trọng Đạt (MST: 0108369755) được Cục thuế Hà Nội cấp giấy phép Đại Lý Thuế số 79640/CT-TTHT ngày 03/12/2018 theo Luật Quản lý thuế. Với bề dày kinh nghiệm làm việc với cơ quan thuế, đã trải qua nhiều cuộc kiểm tra thuế với kết quả tốt, chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ giải trình kiểm tra quyết toán thuế tại doanh nghiệp như sau:

LÀM LẠI SỔ SÁCH KẾ TOÁN CHÍNH XÁC, CHUẨN CHỈ

1./ Các dấu hiệu bất thường trên báo cáo tài chính cơ quan thuế hay để ý

- VAT âm liên tục, hàng tồn kho tăng mà lượng nhập cũng tăng

- Doanh thu nhỏ hơn giá vốn, lợi nhuận gộp âm

- Lãi gộp các năm biến động bất thường

- Tài khoản 131 dư Có liên tục qua các năm

- Các chỉ tiêu doanh thu, lương, thanh toán tiền hàng không khớp báo cáo lưu chuyển tiền tệ

- Doanh thu và thu nhập khác chênh lệch nhiều so với tờ khai thuế giá trị gia tăng

- Phát sinh bên Nợ TK334 không khớp với tờ khai quyết toán thuế TNCN

Các chỉ tiêu bất thường này cơ quan thuế sẽ để ý và kiểm tra, yêu cầu doanh nghiệp giải trình hoặc ra quyết định kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế.

2./ Các chi phí không hợp lệ trên báo cáo tài chín

- Tiền lương giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không hợp lệ

- Chi phí đi vay trong khi quỹ tiền mặt dư lớn

- Chi phí thuê nhà, thuê xe không đủ hồ sơ

- Tiền lương nhân công sai quy định

- Chi phí khấu hao không đủ điều kiện và các khoản chi phí khác.

- Trích trước chi phí, dự phòng để đẩy chi phí

3./ Kê khai sai thuế giá trị gia tăng

- Không phân bổ VAT dùng chung cho hoạt động chịu thuế và không chịu thuế (cơ quan thuế tính lại tỷ lệ, truy thu rất lớn)

- Không xuất hoá đơn đầu ra đối với quà tặng

- Không biết lập tờ khai bổ sung dẫn tới bị từ chối tờ khai.

4./ Làm sao khi báo cáo tài chính bị sai?

- Rà soát hết các lỗ hổng của sổ sách kế toán

- Bỏ các khoản chi phí không hợp lệ ra khỏi sổ sách

- Tìm kiếm các khoản chi phí hợp lệ phù hợp với doanh nghiệp

- Hạch toán các khoản chi phí hợp lệ vào sổ sách

- Lập lại báo cáo tài chính nộp cho cơ quan thuế

- Nộp lại tờ khai thuế thu nhập cá nhân (nếu tờ khai thuế TNCN bị ảnh hưởng).

ĐẠI LÝ THUẾ TRỌNG ĐẠT HỖ TRỢ HOÀN THIỆN SỔ SÁCH KẾ TOÁN
VÀ ĐỨNG RA QUYẾT TOÁN THUẾ


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Báo cáo vay nước ngoài dưới dạng nhập khẩu hàng trả chậm

Báo cáo vay nước ngoài dưới dạng nhập khẩu hàng trả chậm