Giảm trừ gia cảnh đối với NPT là Con hoặc Bố Mẹ

Giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc là Con hoặc Bố Mẹ

GIẢM TRỪ GIA CẢNH NGƯỜI PHỤ THUỘC

Người phụ thuộc có nhiều tình huống, tuy nhiên có 2 tình huống thường gặp nhất là: Con và Bố Mẹ (xét trong tình huống thông thường, bỏ qua trường hợp đặc biệt như khuyết tật, mất khả năng lao động)

1. Điều kiện giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc

- Điều kiện giảm trừ đối với Con, thoả mãn một trong hai điều kiện

+ Dưới 18 tuổi (không quy định về thu nhập)

+ Hoặc đang theo học đại học, cao đẳng .... có thu nhập từ tất cả các nguồn không quá 1trđ/người/tháng

(Điểm d1, khoản 1, điều 9, Thông tư số 111/2013/TT-BTC)

- Điều kiện giảm trừ đối với Bố Mẹ, phải thoả mãn ĐỒNG THỜI các điều kiện:

+ Ngoài độ tuổi lao động

+ Có thu nhập từ tất cả các nguồn không quá 1trđ/người/tháng

(Điểm d3, Điểm đ, khoản 1, điều 9, Thông tư số 111/2013/TT-BTC)

2. Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc

- Hồ sơ đối với Con

+ Con dưới 18 tuổi: Bản chụp Giấy khai sinh và CMND (nếu có)

+ Con đang theo học đại học, cao đẳng: 

Bản chụp giấy khai sinh

và Bản chụp Thẻ sinh viên hoặc giấy tờ chứng minh đang theo học đại học, cao đẳng...

(Điểm g1, Điểm đ, khoản 1, điều 9, Thông tư số 111/2013/TT-BTC)

- Hồ sơ đối với Bố Mẹ

+ Bản chụp chứng minh nhân dân

+ Và Giấy tờ chứng minh quan hệ như sổ hộ khẩu, giấy khai sinh....

Pháp luật về thuế TNCN không quy định hồ sơ xác nhận thu nhập dưới 1trđ/người/tháng. Thu nhập này do người nộp thuế tự xác định và tự chịu trách nhiệm.

(Điểm g3, Điểm đ, khoản 1, điều 9, Thông tư số 111/2013/TT-BTC)

3. Quy trình thực hiện giảm trừ gia cảnh

Bước 1: Người nộp thuế xác định điều kiện giảm trừ đối với người phụ thuộc

Bước 2: Người nộp thuế tự chuẩn bị hồ sơ chứng minh người phụ thuộc

Bước 3: Doanh nghiệp đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc lên cơ quan thuế

Lưu ý

- Người nộp thuế phải có mã số thuế thì mới được đăng ký người phụ thuộc

- Người phụ thuộc đăng ký từ tháng nào được giảm trừ từ tháng đó

- Nếu muốn trong năm chưa đăng ký, cuối năm phải đăng ký trước 31/12 để được giảm trừ khi quyết toán

(Điểm c2, khoản 1, điều 9, Thông tư số 111/2013/TT-BTC)

Xem thêm tại: https://dailythuetrongdat.com/ 


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Kinh doanh chuyển khẩu hàng hoá

Kinh doanh chuyển khẩu hàng hoá