Giảm thuế GTGT từ 10% xuống còn 8% đến hết 31/12/2022

Giảm thuế GTGT từ 10% xuống còn 8% đến hết 31/12/2022

GIẢM THUẾ GTGT TỪ 10% XUỐNG CÒN 8%

1./ Giảm thuế GTGT theo nhóm hàng (tổng quát)

Theo Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội, trong năm 2022, các mặt hàng chịu thuế GTGT 10% được giảm xuống còn 8%, trừ các nhóm hàng hoá dịch vụ sau đây:

1. Viễn thông

2. Công nghệ thông tin

3. Hoạt động tài chính

4. Ngân hàng

5. Chứng khoán

6. Bảo hiểm

7. Kinh doanh bất động sản

8. Kim loại

9. Sản phẩm từ kim loại đúc sẵn

10. Sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than)

11. Than cốc

12. Dầu mỏ tinh chế

13. Sản phẩm hoá chất

14. Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

15. Các sản phẩm hàng hoá không chịu thuế, không tính thuế, chịu thuế GTGT 0%, chịu thuế GTGT 5%

2./ Chính sách giảm thuế GTGT theo mã ngành (chi tiết)

Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2022/NĐ-CP quy định chi tiết về giảm thuế GTGT hướng dẫn Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội.

Xem chi tiết Nghị định số 15/2022/NĐ-CP tại: https://dailythuetrongdat.com/nghi-dinh-so-15-2022-nd-cp-ngay-28-thang-01-nam-2022 

Nghị định số 15/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/02/2022


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Thuế TNCN đối với thu nhập từ tiếp thị liên kết với sàn TMĐT

Thuế TNCN đối với thu nhập từ tiếp thị liên kết với sàn TMĐT