Gia hạn tiền nộp thuế do COVID-19 qua mạng

Hướng dẫn làm thủ tục gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất do ảnh hưởng của COVID-19 theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP qua mạng 

Để có thể khai và gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất trên eTax, Cục Thuế TP Hà Nội xin giới thiệu các bước thực hiện như sau:

Bước 1:

NNT đăng nhập vào trang https://thuedientu.gdt.gov.vn bằng User và Pass của NNT

Bước 2:

Chọn mục khai thuế => chọn đăng ký tờ khai => tích chọn mẫu

GDNGHNT - GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỘP THUẾ VÀ TIỀN THUÊ ĐẤT.

=> Bấm Tiếp Tục

Bước 3:

Hệ thống thông báo Chấp Nhận hoặc Chọn Lại:

=> Bấm Chấp nhận.

Bước 4:

Chọn mục khai thuế => chọn kê khai trực tuyến => chọn tờ khai

GDNGHNT - GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỘP THUẾ VÀ TIỀN THUÊ ĐẤT

=> Bấm tiếp tục

Bước 5:

Kê khai GDNGHNT - GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỘP THUẾ VÀ TIỀN THUÊ ĐẤT

=> Bấm hoàn thành kê khai, sau đó chọn Ký và nộp tờ khai.

          Lưu ý: khi kê khai tờ khai: để nghị doanh nghiệp tích “v” vào các sắc thuế đề nghị gia hạn, điền đầy đủ các thông tin trên tờ khai cũng như xác định chính xác lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp

Tóm tắt bằng hình ảnh

Xem thêm tại: https://dailythuetrongdat.com/

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Toàn bộ quy định về tạm nộp thuế TNDN hiện hành

Theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP, tổng số thuế TNDN tạm nộp 03 quý đầu năm phải đạt tối thiểu 75%…