Điều kiện và mức hưởng lương hưu

Điều kiện hưởng lương hưu và mức hưởng lương hưu, mức hưởng các chế độ về bảo hiểm xã hội

ĐIỀU KIỆN VÀ MỨC HƯỞNG LƯƠNG HƯU

Có hai hình thức hưởng chế độ bảo hiểm xã hội khi hết độ tuổi lao động: Hưởng lương hưu hàng tháng hoặc hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

1./ Hưởng lương hưu hàng tháng

1.1./ Điều kiện hưởng

Người tham gia bảo hiểm xã hội được hưởng chế độ lương hưu hàng tháng khi thuộc một trong các trường hợp:

1.2./ Mức hưởng

Mức hưởng hàng tháng = Mức cố định + Mức tăng thêm

- Mức cố định được tính như sau:

- Mức tăng thêm được tính như sau:

Cứ 01 năm tăng thêm so với mức cố định thì được hưởng thêm 2%

Nhưng tổng mức cố định + mức tăng thêm tối đa chỉ được 75%

Ví dụ: Một người tính đến thời điểm về hưu năm 2019 đã tham gia BHXH được 25 năm

+ Nếu người đó là nam thì được hưởng: 45% + (25-19)*2% = 57%

+ Nếu người đó là nữ thì được hưởng: 45% + (25-15)*2% = 65%

1.3./ Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

Vì khống chế mức tối đa 75% nên để bù lại, mỗi năm vượt mức 75% thì người lao động được hưởng 0,5 tháng lương bình quân

Ví dụ: Một người là nữ, về hưu năm 2018, đã đóng bhxh được 34 năm thì chế độ được hưởng như sau:

+ Lương hưu hàng tháng: 75% (vì 45% + (34-15)*2% = 83% > 75% nên chỉ được hưởng 75%)

+ Hưởng thêm 1 cục nho nhỏ khi nghỉ hưu là: 4 * 0,5 = 2 tháng lương (4 năm vượt so với mức tối đa 75%)

2./ Hưởng bảo hiểm xã hội một lần

2.1./ Điều kiện hưởng

- Đủ độ tuổi lao động mà chưa đủ thời gian tham gia bảo hiểm xã hội

- Hoặc ra nước ngoài định cư

- Hoặc mắc ung thư, bại liệt, HIV giai đoạn cuối....

- Dừng đóng sau 01 năm mà không có nhu cầu đóng tiếp muốn hưởng BHXH một lần (*)

2.2./ Mức hưởng

- 1,5 tháng lương cho mỗi năm đóng bhxh (áp dụng cho các năm đóng bhxh trước năm 2014)

- 2 tháng lương cho mỗi năm đóng bhxh (áp dụng cho các năm đóng bhxh từ 2014 trở đi)

Căn cứ: Luật BHXH năm 2014, Thông tư 59/2015 của Bộ lao động thương binh và xã hội

(*) Điểm này áp dụng theo nghị quyết số 93/2015/QH13 của Ủy ban thường vụ quốc hội

Xem thêm các bài viết tại website: http:\\dailythuetrongdat.com


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Kinh doanh chuyển khẩu hàng hoá

Kinh doanh chuyển khẩu hàng hoá