Điều chỉnh hoá đơn theo Nghị định 123 và Thông tư 78

Điều chỉnh hoá đơn theo Nghị định 123 và Thông tư 78

XUẤT HOÁ ĐƠN ĐIỀU CHỈNH THEO NGHỊ ĐỊNH 123 VÀ THÔNG TƯ 78 

Trường hợp hoá đơn bị sai về Mã số thuế, Số tiền, Thuế suất, Tiền thuế, Tên hàng hoá thì được lựa chọn một trong hai cách điều chỉnh:

- Lập hoá đơn điều chỉnh

- Hoặc lập hoá đơn thay thế

(Điểm b, khoản 2, điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP)

Riêng đối với nội dung về giá trị trên hóa đơn có sai sót thì: điều chỉnh tăng (ghi dấu dương), điều chỉnh giảm (ghi dấu âm) đúng với thực tế điều chỉnh

(Điểm e, khoản 1, điều 7 Thông tư số 78/2021/TT-BTC)

Hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Điều chỉnh cho hóa đơn Mẫu số... ký hiệu... số... ngày... tháng... năm”

(Điểm b, khoản 2, điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP)

1. Ví dụ về xuất hoá đơn điều chỉnh tên hàng hoá

- Trên hoá đơn cũ (bị sai) mẫu số 1, ký hiệu C22TYY, số 00000009 ngày 20/08/2022 ghi tên hàng hoá như sau:

Tên hàng hoá đã ghi sai: Tủ tài liệu bằng sắt kích thước 1500x1000x2500mm

- Tên hàng hoá đúng phải là: Tủ tài liệu bằng sắt kích thước 1500x1000x2000mm

Hoá đơn điều chỉnh sẽ lập như sau:

STT Tên HHDV ĐVT SL ĐG TT
1 Điều chỉnh tên hàng hoá đã ghi tại hoá đơn mẫu số 1, ký hiệu C22TYY, số 00000009 ngày 20/08/2022 là: "Tủ tài liệu bằng sắt kích thước 1500x1000x2500mm" thành "Tủ tài liệu bằng sắt kích thước 1500x1000x2000mm"        
  Điều chỉnh cho hóa đơn mẫu số 1, ký hiệu C22TYY, số 00000009 ngày 20/08/2022        
  Tổng cộng        
  Thuế suất thuế GTGT        
  Tiền thuế GTGT        
  Tổng cộng tiền thanh toán        

2. Ví dụ về điều chỉnh đơn giá, thành tiền, thuế suất, tiền thuế, tổng cộng thanh toán

- Tình huống hoá đơn đã lập (bị sai) mẫu số 1, ký hiệu C22TYY, số 00000009 ngày 20/08/2022

STT Tên HHDV ĐVT  SL   ĐG   TT 
1 Tủ tài liệu bằng sắt kích thước 1500x1000x2000mm Cái                              1  2.000.000  2.000.000
  Tổng cộng         2.000.000
  Thuế suất thuế GTGT       10%
  Tiền thuế GTGT       200.000
  Tổng cộng tiền thanh toán        2.200.000

- Hoá đơn đúng phải là như sau (thuế suất chuyển về 8%, tổng giá thanh toán không đổi)

STT Tên HHDV ĐVT  SL   ĐG   TT 
1 Tủ tài liệu bằng sắt kích thước 1500x1000x2000mm Cái     1  2.037.037  2.037.037
  Tổng cộng         2.037.037
  Thuế suất thuế GTGT       8%
  Tiền thuế GTGT        162.963
  Tổng cộng tiền thanh toán        2.200.000

==>> Hoá đơn điều chỉnh lập như sau (chỉ điều chỉnh phần chênh lệch tiền)

STT Tên HHDV ĐVT  SL   ĐG   TT 
1 Điều chỉnh giảm đơn giá, thành tiền của "Tủ tài liệu bằng sắt kích thước 1500x1000x2000mm"; điều chỉnh giảm tổng cộng, tiền thuế GTGT, tổng cộng tiền thanh toán; điều chỉnh thuế suất thuế GTGT từ 10% thành 8% tại hoá đơn mẫu số 1, ký hiệu C22TYY, số 00000009 ngày 20/08/2022      37.037         37.037
  Điều chỉnh cho hóa đơn mẫu số 1, ký hiệu C22TYY, số 00000009 ngày 20/08/2022        
  Tổng cộng        37.037
  Thuế suất thuế GTGT       8%
  Tiền thuế GTGT        -37.037
  Tổng cộng tiền thanh toán            -

Xem thêm tại: https://dailythuetrongdat.com/ 


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Thuế TNCN đối với thu nhập từ tiếp thị liên kết với sàn TMĐT

Thuế TNCN đối với thu nhập từ tiếp thị liên kết với sàn TMĐT