Công văn tổng hợp chính sách thuế TNCN

Hướng dẫn của CQ thuế  về chi phí TNDN, TNCN với các khoản  ... thuê nhà cho NLD, thuê TS cá nhân mà hợp đồng kg thoả thuận DN nộp thuế thay, thuê nhà của HKD trong trường hợp được miễn thuế và kg được miễn, chi phí điện nước nhà thuê, thuế TNCN trả thay NLD, hàng hoá mua của tiệm tạp hoá, HKD nhỏ lẻ, lương lái xe theo hợp đồng công việc, ký HDLD với người được UQ của nhóm... về giảm trừ gia cảnh, TNCN với thử việc, với HDLD dưới 3 tháng hoặc kg có HDLD .....

CÔNG VĂN SỐ 252/CT-TTHT CỦA CỤC THUẾ TIỀN GIANG

Xem thêm bài viết tại: https://dailythuetrongdat.com/

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Toàn bộ quy định về tạm nộp thuế TNDN hiện hành

Theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP, tổng số thuế TNDN tạm nộp 03 quý đầu năm phải đạt tối thiểu 75%…