Chậm nộp tờ khai quyết toán để hoàn thuế TNCN

Chậm nộp tờ khai quyết toán để hoàn thuế TNCN có bị phạt không? Thời hạn nộp tờ khai quyết toán để hoàn thuế thu nhập cá nhân

CHẬM NỘP TỜ KHAI TỰ QUYẾT TOÁN ĐỂ HOÀN THUẾ TNCN

- Theo Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế TNCN:

"Điều 44. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế....

2. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm được quy định như sau:

...b) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch đối với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế;"

- Theo khoản 4, điều 28, thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế TNCN:

"Điều 28. Hoàn thuế

... 4. Trường hợp cá nhân có phát sinh hoàn thuế thu nhập cá nhân nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định thì không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn."

Như vậy:

- Nếu phát sinh số thuế phải nộp thêm mà cá nhân tự khai quyết toán muộn thì sẽ bị phạt vi phạm hành chính (do vi phạm thời hạn theo Luật Quản lý thuế 2019

- Nếu cá nhân nộp hồ sơ hoàn thuế TNCN dưới dạng tự quyết toán thì không áp dụng phạt vi phạm hành chính theo khoản 4, điều 28, thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn luật thuế TNCN.

 


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Thuế TNCN đối với thu nhập từ tiếp thị liên kết với sàn TMĐT

Thuế TNCN đối với thu nhập từ tiếp thị liên kết với sàn TMĐT