Thuế GTGT hàng nhập khẩu bị truy thu

Bị truy thu thuế GTGT hàng nhập khẩu có được kê khai khấu trừ không? Khi làm tờ khai nhập khẩu, công ty kê khai số tiền thuế GTGT phải nộp là 15.000.000 VNĐ, nhưng cơ quan hải quan kiểm tra và ấn định số thuế GTGT phải nộp là 17.000.000 VNĐ (truy thu 2.000.000 VNĐ) thì...

BỊ TRUY THU THUẾ GTGT HÀNG NHẬP KHẨU CÓ ĐƯỢC KÊ KHAI KHẤU TRỪ KHÔNG

Khi làm tờ khai nhập khẩu, công ty kê khai số tiền thuế GTGT phải nộp là 15.000.000 VNĐ, nhưng cơ quan hải quan kiểm tra và ấn định số thuế GTGT phải nộp là 17.000.000 VNĐ (truy thu 2.000.000 VNĐ) thì số tiền bị truy thu có được khấu trừ không?

Theo khoản 6, điều 14, thông tư 219/2013/TT-BTC quy định về nguyên tắc khấu trừ:

"6. Số thuế GTGT đã nộp theo Quyết định ấn định thuế của cơ quan hải quan được khấu trừ toàn bộ, trừ trường hợp cơ quan hải quan xử phạt về gian lận, trốn thuế."

Công văn số 3287/TCHQ-KTSTQ ngày 13 tháng 04 năm 2015 cũng hướng dẫn:

Như vậy, số thuế GTGT bị ấn định được kê khai khấu trừ nếu đã nộp tiền.

Lưu ý: Thời điểm được khấu trừ thuế GTGT hàng nhập khẩu là thời điểm nộp thuế. Ví dụ tờ khai thuế GTGT ngày 31/03/2019 nhưng đến 01/04/2019 mới đi nộp thuế thì quý 2/2019 mới được kê khai khấu trừ (không được kê khai vào quý 1/2019)

Xem thêm các bài viết tại website: http:\\dailythuetrongdat.com


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Một số quy định về thuế đối với hoạt động kinh doanh vàng

Một số quy định về thuế đối với hoạt động kinh doanh vàng