[Chính thức] Lùi thời điểm áp dụng hoá đơn điện tử sang 01/07/2022

Chính phủ Ban hàng Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 về hoá đơn điện tử, theo đó thời hạn bắt buộc áp dụng hoá đơn điện tử chính thức lùi về 01/07/2022. Nghị định 51/2010/NĐ-CP tiếp tục có hiệu lực thi hành đến hết 30/06/2022.

Chính phủ Ban hàng Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 về hoá đơn điện tử, theo đó:

- Có nhiều quy định mới về hoá đơn, chứng từ nhưng sẽ có hiệu lực từ 01/07/2022.

- Nghị định 51/2010/NĐ-CP (quy định hiện hành về hoá đơn) tiếp tục có hiệu lực đến hết 30/06/2022.

- Bãi bỏ nội dung bắt buộc áp dụng hoá đơn điện tử tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP

Tải toàn văn Nghị định số 123/2020/NĐ-CP tại đây

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Cập nhật chính sách thuế tháng 11/2020

Một số nội dung nổi bật: - TSCĐ ngừng hoạt động dưới 9 tháng do ảnh hưởng của Covid 19 được xác…