[Chính thức] Lùi thời điểm áp dụng hoá đơn điện tử sang 01/07/2022

Chính phủ Ban hàng Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 về hoá đơn điện tử, theo đó thời hạn bắt buộc áp dụng hoá đơn điện tử chính thức lùi về 01/07/2022. Nghị định 51/2010/NĐ-CP tiếp tục có hiệu lực thi hành đến hết 30/06/2022.

Chính phủ Ban hàng Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 về hoá đơn điện tử, theo đó:

- Có nhiều quy định mới về hoá đơn, chứng từ nhưng sẽ có hiệu lực từ 01/07/2022.

- Nghị định 51/2010/NĐ-CP (quy định hiện hành về hoá đơn) tiếp tục có hiệu lực đến hết 30/06/2022.

- Bãi bỏ nội dung bắt buộc áp dụng hoá đơn điện tử tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP

Tải toàn văn Nghị định số 123/2020/NĐ-CP tại đây


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Báo cáo vay nước ngoài dưới dạng nhập khẩu hàng trả chậm

Báo cáo vay nước ngoài dưới dạng nhập khẩu hàng trả chậm