Tính lãi vay bị khống chế theo nghị định 20/2017

Theo Nghị định 20/2017/NĐ-CP, chi phí lãi vay thuộc diện bị khống chế khi tính thuế TNDN khi thuộc một trong các trường hợp sau...

CÁCH TÍNH CHI PHÍ LÃI VAY BỊ KHỐNG CHẾ THEO NGHỊ ĐỊNH 20/2017/NĐ-CP

I./ Phạm vi áp dụng khống chế lãi vay theo Nghị định 20/2017/NĐ-CP

Theo Nghị định 20/2017/NĐ-CP, chi phí lãi vay thuộc diện bị khống chế khi tính thuế TNDN khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Trường hợp 1: Chỉ vay bên liên kết: Chắc chắn chi phí lãi vay bị khống chế

- Trường hợp 2: Vay cả bên liên kết và bên độc lập: Tổng chi phí lãi vay phải trả cho cả bên liên kết và bên độc lập đều bị khống chế (tham khảo công văn 1990/CT-TTHT ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Cục thuế TP. Hà Nội)

- Trường hợp 3: Chỉ vay bên độc lập nhưng lại phát sinh giao dịch liên kết (giao dịch mua bán) với bên liên kết: Trường hợp này chưa có văn bản nào hướng dẫn cụ thể. Một số báo cáo kiểm toán đang trình bày đây là một rủi ro tiềm tàng về thuế, nghĩa là chấp nhận không loại chi phí lãi vay theo cách tính tại Nghị định 20 nhưng vẫn cảnh báo rủi ro về thuế liên quan đến chi phí này.

II./ Cách tính mức khống chế lãi vay theo Nghị định 20/2017/NĐ-CP

Cập nhật: Đã có Nghị định 68/2020/NĐ-CP Sửa đổi khoản 3, điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP. Xem tại đây.

Theo quy định tại khoản 3, điều 8, Nghị định 20/2017/NĐ-CP

Như vậy, chi phí lãi vay được trừ tối đa 20%*(Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh + Chi phí lãi vay + Chi phí khấu hao)

Ví dụ: Trong năm 2017, tình hình kinh doanh của Công ty như sau:

Chi phí khấu hao theo sổ sách kế toán là: 150.000.000 VNĐ

=> Chi phí lãi vay được chấp nhận là: 20% * (551.000.000 + 400.000.000 + 150.000.000) = 220.200.000

=> Chi phí lãi vay bị loại là: 400.000.000 - 220.200.000 = 179.800.000

Xem thêm các bài viết tại website: http:\\dailythuetrongdat.com


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viêt mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Cập nhật chính sách thuế tháng 12/2020

Phòng Tuyên truyền – Hỗ trợ NNT - Cục thuế TP. Hà Nội gửi tới các đơn vị nội dung điểm mới trong…