Huỷ hoá đơn chưa phát hành nhưng không sử dụng

Trường hợp doanh nghiệp đặt in 1000 số hoá đơn nhưng mới chỉ thông báo phát hành 200 hoá đơn (trong đó đã sử dụng từ số 1 đến số 150), giờ doanh nghiệp muốn huỷ toàn bộ hoá đơn thì trên thông báo huỷ điền từ số bao nhiêu đến số bao nhiêu

HUỶ HOÁ ĐƠN CHƯA PHÁT HÀNH NHƯNG KHÔNG SỬ DỤNG

Theo quy định tại thông tư số 39/2014/TT-BTC:

Điều 29. Hủy hóa đơn

2. Các trường hợp hủy hóa đơn

b) Tổ chức, hộ, cá nhân có hóa đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện hủy hóa đơn. Thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế. Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế), tổ chức, hộ, cá nhân phải hủy hóa đơn, thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là mười (10) ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hóa đơn đã mất.

Theo quy định tại điều 7 thông tư số 10/2014/TT-BTC:

Điều 7. Hành vi vi phạm quy định về đặt in hóa đơn

2. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

b) Không hủy hóa đơn đặt in chưa phát hành nhưng không còn sử dụng theo quy định.

Như vậy: Công ty phải huỷ toàn bộ các hoá đơn chưa sử dụng, kể cả hoá đơn chưa thông báo phát hành.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết

Xem thêm bài viết tại: https://dailythuetrongdat.com/

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Cập nhật chính sách thuế tháng 6/2020

Phòng Tuyên truyền – Hỗ trợ NNT gửi tới các đơn vị nội dung điểm mới trong chính sách Thuế tháng…