Tư vấn thuế

Chính sách thuế tháng 9/2019

Cập nhật chính sách thuế tháng 9/2019, nổi bật: Hoá đơn bỏ sót của kỳ đã quyết toán thuế không được khấu trừ nhưng được hạch toán vào chi phí của kỳ phát…

Xem thêm

Pages

[Chia sẻ] Tập huấn hoá đơn điện tử theo TT68/2019/TT-BTC

Cục thuế Hà Nội đồng loạt triển khai tập huấn về hoá đơn điện tử theo thông tư số 68/2019/TT-BTC…