Tư vấn kế toán

Kế toán doanh nghiệp vận tải

Kế toán doanh nghiệp vận tải là một công việc tương đối phức tạp, yêu cầu kế toán phải nắm được bản chất hoạt động của doanh nghiệp và vận dụng đầy đủ…

Xem thêm

Hợp lý hoá chi phí thuê nhà

Làm sao để chi phí thuê nhà và tiền điện, tiền nước được cơ quan thuế chấp nhận. Hồ sơ để đưa các khoản chi phí này vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp…

Xem thêm

Pages

[Chia sẻ] Tập huấn hoá đơn điện tử theo TT68/2019/TT-BTC

Cục thuế Hà Nội đồng loạt triển khai tập huấn về hoá đơn điện tử theo thông tư số 68/2019/TT-BTC…